Jak się zbawić? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Jak się zbawić?
21 sierpnia 2022

Jak się zbawić?

Niedziela, XXI Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy.
Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?»
On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”.
Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».

(Łk 13, 22-30)


W dniu dzisiejszym słyszymy pytanie, które zostaje skierowane do Jezusa: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?” Tym samym jest ono pytaniem o fundament naszej wiary – o zbawienie, o Dobrą Nowinę. Ową Nowiną jest przyjście na świat Jezusa Chrystusa, który przyszedł po to, by zbawić każdego człowieka. Każda osoba jest umiłowanym dzieckiem Boga, umiłowanym zupełnie za darmo, miłością, na którą nie trzeba zasługiwać. Bóg Ojciec widząc dramat grzechu i odejście człowieka od Jego miłości, postanowił posłać na świat swego umiłowanego Syna, nie po to, by ten świat potępił, ale po to, by go zbawić (por. J 3, 17). I to jest ową odpowiedzią na pytanie uczniów – Bóg zbawił każdego człowieka, bez wyjątku…

Ważną kwestią jest, by to Boże zbawienie przyjąć. To „przyjmowanie” dokonuje się poprzez dwie postawy. Wyrażają się one w postawie wiary, że Jezus zbawił mnie osobiście oraz na ciągłym nawracaniu się, czyli zwracaniu się w stronę Boga i do Boga. Kwestia tylko naszej decyzji.

Bóg zawsze pokornie pyta: „Czy chcesz?” A odpowiedź należy do nas. Zatem jesteś zbawiony przez Boga, ale przyjąć to zbawienie możesz przez wiarę i nawrócenie.

Boża „oferta” jest ciągle aktualna. Decyzja należy do Ciebie…

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "