Jak i my przebaczamy… Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Jak i my przebaczamy…
23 lutego 2021

Jak i my przebaczamy…

Wtorek, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».

(Mt 6, 7-15)


Jezus uczy nas dzisiaj modlitwy. Nie chce żebyśmy byli „gadatliwi jak poganie”, ale żeby nasza rozmowa z Bogiem płynęła z serca. Przekazuje swoją intymną modlitwę z Ojcem. Każde zdanie z „Ojcze nasz” może być treścią wielu medytacji przed Panem. Zwróć uwagę, że w sposób szczególny zależy Jezusowi żebyś zrozumiał i przemodlił słowa „…i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili.” Tylko to zdanie z modlitwy jest skomentowane przez Zbawiciela: „Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień”.

Chrześcijaństwo jest bardzo konkretne. Między innymi dlatego Jezus ostrzega przed gadulstwem. W wielomówstwie nie ma konkretów. Nasza relacja z Ojcem powinna przynieść widzialne owoce a jednym z nich (jak widać w dzisiejszej Ewangelii kluczowym dla Jezusa) jest przebaczenie naszym winowajcom. Bóg jakby chce wymusić na nas tę postawę. Nasz brak przebaczenia ma konsekwencje w relacji z Bogiem. Stawia tę kwestię na ostrzu noża. Nie zbagatelizujmy jej.

——————————-

ks. Piotr Grudzień MS – duszpasterz w Rzeszowie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "