Jahwe jest łaskaw Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Jahwe jest łaskaw
24 czerwca 2021

Jahwe jest łaskaw

Czwartek, XII Tydzień zwykły, Rok B, I

Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.
Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.
Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały».

(Łk 1, 5-17)


W dniu dzisiejszym jako Wspólnota Kościoła obchodzimy Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

Ewangelia dnia włącza nas w nadanie imienia Poprzednikowi Jezusa. Zarówno jego matka Elżbieta jak i Zachariasz wybierają dla niego imię Jan. Poprzez ten wybór akcentują łaskawość Boga, ponieważ Jan znaczy – „Jahwe jest łaskaw”. Po wielu latach oczekiwania zostają rodzicami. Bóg okazał swą łaskę…

To dla nas Dobra Nowina, że Bóg jest zawsze łaskawy dla człowieka, że nie pozostaje obojętny wobec historii świata i historii życia każdego człowieka w sposób jedyny, niepowtarzalny.

Szczytem objawienia Bożego miłosierdzia będzie moment, kiedy sam Jan Chrzciciel wskaże na Jezusa – Baranka Bożego, na Tego, który wybawi lud z niewoli grzechów.

Razem z Zachariaszem błogosławmy Boga za wielkie dzieła jakie z Jego łaski stają się naszym udziałem.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-