Ja was wybrałem Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Ja was wybrałem
14 maja 2019

Ja was wybrałem

Wtorek, IV Tydzień Wielkanocny, Rok C, I
Święto św. Macieja, apostoła

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

(J 15, 9-17)


Niewiele wiemy o św. Macieju, którego dzisiaj wspominamy. Ale widzimy, że zostaje wybrany. Pewnie trudno było zastąpić Judasza, po tym wszystkim co zrobił. I Judasz i Maciej pokazują nam jak cenna jest wierność, ale jak łatwo możną ją zatracić.

Papież Benedykt XVI w swojej katechezie powiedział: „Maciej, zajął miejsce Judasza dla zrekompensowania jego zdrady. Nawet, jeśli w Kościele nie brakuje zdrajców, każdy z nas musi być przeciwwagą dla popełniania przez nich zła przez składanie świadectwa Jezusowi”.

Patrząc na dzisiejszego patrona dnia i słuchając słów Ewangelii, powinniśmy stawać wobec pytania dlaczego ja? Dlaczego Bóg wybiera właśnie mnie, takiego jakim jestem. Jeżeli będziemy trwać w świadomości wybrania, zależności od Boga, wtedy nasze życie będzie owocne, owocne nie naszą pracą, staraniami, zdolnościami ale doświadczeniem wielkości Boga, który wkracza w nasze życie.

Wpatrując się w świętego Macieja Apostoła, odpowiedzmy Bogu na Jego Miłość, która czyni nas wybranymi.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – duszpasterz w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-