JA JESTEM… misja pasterza Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   JA JESTEM… misja pasterza
8 maja 2021

JA JESTEM… misja pasterza

Sobota, V Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski

Jezus powiedział:
«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz».

(J 10, 11-16)


W ostatnich tygodniach, od niedzieli nazywanej Niedzielą Dobrego Pasterza, podczas liturgii, gdy odczytywana jest Ewangelia według św. Jana słyszymy słowa Jezusa: Ja jestem dobrym pasterzem. Słuchałem wiele homilii, kazań, konferencji na temat tego, jaki pasterz jest, co czyni, jak się poświęca; co więcej, jaki powinien być, aby nie stać się w jakimś momencie najemnikiem i złodziejem, ale być pasterzem oddającym swe życie za i dla drugiego…. Słyszałem wiele o pracy pasterza, jak to owce słuchają i rozpoznają jego głos; jak idą za nim; jak pasterz ryzykuje, aby żadna z nich nie zaginęła… To oczywiście niedoskonałe obrazy tego, jakim Pasterzem dla nas jest Jezus Chrystus.

Jezus w Ewangelii św. Jana wiele razy mówi o sobie ja jestem… dobrym pasterzem, drogą, życiem, światłem. Przedstawia się tym imieniem Boga, które Mojżesz poznał patrząc na krzew gorejący (por. Wj 3). Bóg wyjawił Mojżeszowi swoje imię, ale nie po to, by zaspokoić jego ciekawość. Bóg, JA JESTEM, wyjawił mu swe imię i natychmiast oznajmił swoją wolę. Mojżesz otrzymał misję wyprowadzenia ludu wybranego z niewoli: postanowiłem więc wywieść was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić do ziemi… (por. Wj 3,17). Bóg objawia swe imię, a człowiek otrzymuje misję. Słaby, niedoskonały człowiek otrzymuje misję od Boga!

Jezus wobec swoich uczniów mówi o sobie: Ja jestem dobrym pasterzem i jednocześnie oni otrzymują misję, mają stać się pasterzami, takimi jak On i wyłącznie dzięki jedności z Nim.

Bardzo często odnosimy te słowa do tych, którzy nazywani są pasterzami w Kościele: kapłani, biskupi. Jezus jednak posyła każdego ochrzczonego, aby wypełniał misję pasterza.

Dzisiaj obchodzimy uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika. Postać odległa historycznie, którą jednak pamiętamy poprzez liturgię, ponieważ wypełnił misję dobrego pasterza do końca, do oddania własnego życia w obronie Ewangelii. Przez całe dzieje Kościoła było wielu, którzy tę misję spełnili zgodnie z wolą Jezusa; byli też tacy, którzy nie udźwignęli jej ciężaru.

Pokornie prośmy Boga, aby umacniał wszystkich ochrzczonych w wypełnianiu misji miłości i miłosierdzia wobec ubogich, zagubionych, oddalonych. Pokornie prośmy Boga, aby diakoni, kapłani i biskupi oddawali swe życie dla głoszenia Ewangelii poprzez wierną i wytrwałą służbę.

——————————-

ks. Jacek Pawłowski MS – wikariusz generalny Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów, mieszka w Rzymie.

——————————-