Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu
11 lutego 2022

Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu

Piątek, V Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».

(Mk 7, 31-37)


Odkryć znaczenie znaku, wyproszonego cudu, otrzymanej łaski. I nie pozostawać na poziomie zdumienia, satysfakcji, nasycenia się, zadowolenia się otrzymanym darem. – “Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Łatwo jest, zadowolić się szybkim sukcesem, poklaskiem, korzystnym wynikiem sondażu, rekordowymi laikami. Historia Jerboama jest bardzo pouczająca: bardzo utalentowany rzemieślnik, oddany sługa Salomona, stał się przyczyną upadku Izraela i wprowadził go na drogę grzechu. Jeroboam uwierzył w siebie, gdy ludzie, pod uciążliwym panowaniem Salomona, zaczęli chętnie się przy nim gromadzić, jako przy nowym przywódcy, po którym spodziewali się ulżenia losowi poddanych. Ale bardzo szybko historia się powtórzyła dokładnie tak samo i „potomni też nie będą z niego zadowoleni” (por. Koh 4, 15-16).

Dzielę się interesującym komentarzem do tego Słowa: “Historia ta poucza, że dobro wspólne powinno zawsze mieć pierwszeństwo przed interesem osobistym rządzącego czy partykularnym jakiejś grupy. Wygranie takich interesów na krótką metę okazuje się przeważnie wielką przegraną na długą metę. Lekcja ta uczy, że w sprawach publicznych konieczna jest rozwaga, odpowiedzialność, kompetencja, cierpliwość i zdolność do kompromisu. Wszelkie inne działanie sprowadza na społeczności opłakane skutki trwające nieraz wiekami czy też zupełnie nieodwracalne”. (Por. komentarz : Studia Theol. Vars. 33 (1995) nr 1, Tadeusz Brzegowy : Jeroboam – fundator królestwa Izraela.

Jakie jest znaczenie? Jaki może być sens otrzymanego daru od Boga?

Uzdrowienie głuchoniemego z Dekapolu to znak również dla nas, dzisiaj. Jest w nas pewne “spowolnienie” w dostrzeganiu znaków, które Pan Bóg nam posyła, jest w nas brak wiary i dlatego żyjemy w strachu, niezdolni do całkowitego zaufania Bogu. Towarzyszy naszym sercom pewien rodzaj głuchoty i paraliżu języka, mowy, która uniemożliwia nam głoszenie Dobrej Nowiny.
Przypomina się nam psalm: “Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę” (Ps 50/51, 17). A św. Paweł: « Nikt nie może wyznać Panem jest Jezus, bez pomocy Ducha Świętego». (1 Kor 12, 3). Tylko sam Bóg może nas zainspirować do mówienia o Nim, ale to ja, moją wolną wolą decyduję lub nie o głoszeniu Jego chwały.

Czyjej chwały poszukuję w takich chwilach?

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-