Istota Królestwa Bożego Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Istota Królestwa Bożego
29 października 2019

Istota Królestwa Bożego

Wtorek, XXX Tydzień zwykły Rok C, I

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach».
I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

(Łk 13, 18-21)


Królestwo Boże jest podobne do ziarna gorczycy, które wyrośnie na drzewo. Albo do kawałeczka zaczynu, który zakwasi wszystko. Albo do wielu innych rzeczy, które zaczynają się bardzo niepozornie, a kończą spektakularnie. Taki jest właśnie wydźwięk tej Ewangelii. Z rzeczy małej i trudno zauważalnej powstanie coś wielkiego.

Na przestrzeni wieków pojawiło się wiele interpretacji tego tekstu. Jedno mówili, że odnosi się on do rozwoju Kościoła, czyli Królestwa Bożego, które ma swój początek już tu na ziemi. Z małej garstki uczniów powstała ogromna wspólnota wiernych obecna we wszystkich krajach na wszystkich kontynentach.

Inni podkreślali wielką siłę tkwiącą w małym ziarenku i kawałku zaczynu. Oba, choć niewielkie, powodowały wokół siebie wielkie przemiany. Widziano w tym zadanie jakie musi realizować każdy uczeń Jezusa: własnym przykładem i głoszeniem nauki Jezusa zmieniać środowisko, w którym żyje, „zakwaszać” je Ewangelią.

Ojcowie Kościoła natomiast uważali, że ptaki gniazdujące w gałęziach drzewa gorczycznego symbolizują wielość narodów, które zadomowiły się w Kościele i znalazły w nim swoje miejsce do życia i rozwoju.

Bez względu na to jaka jest prawidłowa interpretacja tej przypowieści jedno jest pewne: do wzrostu Królestwa Bożego potrzebny jest wysiłek człowieka (posadzenie ziarna, włożenie zaczynu w mąkę) i łaska Boża, która daje wzrost i powoduje rozwój. Konieczna jest współpraca człowieka z Bogiem, swego rodzaju komunia. I pewnie taka jest istota Królestwa Bożego: wieczna komunia człowieka z Bogiem.

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-