Iść za Jezusem Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Iść za Jezusem
30 listopada 2022

Iść za Jezusem

Środa, I Tydzień Adwentu, Rok A, I

Święto św. Andrzeja, apostoła

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi».
Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.
A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

(Mt 4, 18-22)


Pójdź za Mną”, to są słowa Dobrej Nowiny dla każdego. Jezus zaprasza Mnie dziś, abym był blisko Niego, słuchając Jego Słowa, i żyjąc Nim, trwając na adoracji i przyjmując Jego samego w Najświętszym Sakramencie.

Czy Jezus jest dziś na pierwszy miejscu w moim życiu? Co może być dziś dla mnie ważniejsze niż osoba Jezusa?

Wielu jest tych, którzy chcą iść za pasterzem, którym jest Jezus. To ci, którzy słuchają Słowa Bożego, żyjąc według niego przynoszą dobry owoce w życiu, którymi jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

——————————-

ks. Ivan Strogush MS – duszpasterz w Krzywym Rogu, Ukraina

——————————-