Iść drogą wskazaną przez Słowo Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Iść drogą wskazaną przez Słowo
22 września 2022

Iść drogą wskazaną przez Słowo

Czwartek, XXV Tydzień zwykły, Rok C, II

Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał.
A Herod mówił: «Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę?» I starał się Go zobaczyć.

(Łk 9, 7-9)


W przeciwieństwie do Mateusza i Marka Łukasz nie opisuje okoliczności śmierci Jana Chrzciciela. Zadowala się króciutką wzmianką o śmierci poprzednika Jezusa i koncentruje się na osobie Mistrza z Nazaretu. Dokonywane przez Jezusa cuda wzbudzały zainteresowanie. Rozpalały również wyobraźnię Heroda, który wsłuchiwał się w rozmaite pogłoski o Jezusie, ale nie chciał im dawać wiary.

Warto zauważyć, że pytanie, które zadaje sobie Herod: „Kim jest ten, o którym takie rzeczy słyszę?” jest jak najbardziej właściwe. Podobne zadawali sobie uczniowie po tym jak Jezus uciszył burzę na jeziorze: „Kim On jest właściwie, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są Mu posłuszne?” (Łk 8, 25). Niedawno słuchana przez nas przypowieść o siewcy podkreśla, że odpowiedź na nie można otrzymać jedynie wsłuchując się w słowo Boga. Tymczasem Herod próbował zobaczyć Jezusa. W jego mniemaniu Jezus był kimś w rodzaju sztukmistrza, który posługuje się tajemnymi mocami ku uciesze widzów (por. Łk 23,8). Słowo nie pobudzało króla do drogi, ale chciał je niejako sprowadzić do siebie, by mógł je zobaczyć. Podobną postawę zajął wiele wieków wcześniej Faraon po wysłuchaniu przesłania, z którym zwrócił się do niego Mojżesz. Zarówno jeden, jak i drugi byli królami i to utrudniało im słuchania słowa. Trudno im było opuścić swój tron, by wstąpić w szeregi uczniów. Zamiast tego traktowali słowo jako źródło rozrywki intelektualnej.

Jedynie wierne poddanie się słowu pozwala nam odkryć ukryte w nim życie. Dopiero pójście za Jezusem pozwala doświadczyć Jego prawdziwej mocy uwalniania od przemocy śmierci. Również dzisiaj Jezus zaprasza nas do pozostawienia wygodnych foteli widzów i koneserów słowa na rzecz pełnego zaangażowania, zaryzykowania swego życia jako Jego naśladowcy.

—————–————–

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-