Inwestycja duchowa Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Inwestycja duchowa
17 lutego 2023

Inwestycja duchowa

Piątek, VI Tydzień zwykły, Rok A, I

Wspomnienie świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP

Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.
Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?
Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi».
Mówił im także: «Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy».

(Mk 8, 34 – 9, 1)


Czy nie drzemie w nas tęsknota za posiadaniem takiego zabezpieczenia materialnego, które byłoby zupełnie bezpieczne? Wielu zastanawia się, jak ulokować oszczędności, by ich przynajmniej nie stracić. Są i tacy, którzy na takim programie minimum nie po przestają i postanawiają „zawojować świat” idąc drogą karier aktorskich, muzycznych, politycznych – spodziewając się sławy, przywilejów, pieniędzy.
Dziś w Ewangelii Jezus mówi do „tłumu ze swoimi uczniami” słowa, które znamy na pamięć: „cóż za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?

Nie raz byłem zachęcany, by inwestować w swoje zdrowie, bo na starość mi się to opłaci. Wiele jest w tym racji. Ale czy troska o zdrowie ciała jest najważniejsza? Jezus uczy nas dzisiaj, że dusza jest najważniejsza. Czy nie lepiej byłoby, gdybyśmy się nawzajem napominali na przykład takim zdaniem: „Inwestuj w swoją duszę, bo już tu na ziemi – a najbardziej w wieczności – to ci się opłaci”.

Czym jest dusza ludzka? Jest ona elementem osoby, który decyduje o jej samoświadomości. Jest ona stworzona przez Boga jednocześnie z powstaniem ciała, by go ożywiać. To w niej mieszka Duch Boży i to ona ma zdolności poznawcze. Ponieważ jest ona dziełem Boga – a nie rodziców – jest nieśmiertelna. Czy ciało i dusza – istniejące niejako obok siebie – są w sprzeczności? Nic bardziej mylnego. Ciało potrzebuje duszy tak jak wiara potrzebuje uczynków (Jk 2, 26 – czyt. z dnia) To dusza właściwie pokieruje ciałem. Tak więc inwestowanie w dusze jest jednocześnie inwestycją w ciało.

Niech ta garść informacji o duszy sprawi, byśmy z pasją rozpoczęli w nią inwestować, czyli dokładać wszelkich starań, by przynosiła korzyści nam i dobrze działała na innych. Tylko człowiek troszczący się o swoją duszę (człowiek duchowy). Będzie miał odwagę iść za Jezusem nie wstydząc się Jego słów a niosąc swój krzyż będzie Go naśladował.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-