Hojność Boga Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Hojność Boga
11 kwietnia 2022

Hojność Boga

Poniedziałek, Wielki Tydzień, Rok C, II

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku.
Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, który Go miał wydać: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?» Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano.
Na to rzekł Jezus: «Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, Mnie zaś nie zawsze macie».
Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

(J 12, 1-11)


Tak, Bóg nie lęka się dawać. Co więcej, Bóg nie boi się marnotrawić. Obfitość życia w dziele stworzenia jest nie do ogarnięcia przez człowieka. I ciągle odkrywamy niezgłębiony makro i mikro wszechświat. W swoim Synu hojność Boga, ukazała się gotowa oddać dla nas nawet ostatnią kroplę swojej Krwi.Miłosierdzie Boże pokazuje nam w praktyce jak pokorny i hojny jest nasz Pan.

Niech przez te święta paschalne Duch Święty uzdolni nas do hojnego oddawania serca dla Pana i dla bliźnich.

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-