Hetmanka Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Hetmanka
26 sierpnia 2020

Hetmanka

Środa, XXI Tydzień zwykły, Rok A, II

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

(J 2, 1-11)


Dla wielu z nas stopnie wojskowe są mało znane. O tym, że generał jest najwyższym rangą spośród żołnierzy wie prawie każdy, ale kto to był hetman i skąd się to określenie (ta funkcja) wywodzi wiedzą nieliczni.
Słowo hetman pochodzi od łacińskiego capitaneus, a przyjętego później przez plemiona germańskie hauptmann, główny człowiek. Obecnie kapitan jest niższym stopniem od majora, po którym następują stopnie generalskie. Przed kilkuset laty hetman – kapitan był dowódca oddziału zbrojnego. Król mianował hetmana a w wojsku polskim od końca XVI wieku funkcja ta stawała się dożywotnia. Od tego również czasu funkcja hetmana oznaczała wodza generalnego podległego jedynie królowi. Hetman organizował siły zbrojne, zaciąg wojski i mianował niższych rangą dowódców. Miał też uprawnienia sądownicze w wojsku mogąc wydawać wyroki jak również mógł wstawiać się za podwładnymi, gdy przeciw nim toczyły się sprawy sadowe. Kompetencje hetmana były wiec większe niż dziś ministra obrony narodowej.

Jeśli autor słów znanej pieśni ku czci Maryi Jasnogórskiej nazywa Ją Hetmanką, to ma na myśli takie Jej znaczenie dla ludu Bożego, jakie miał w XVII wieku dla wojsk polskich i państwa polskiego hetman.

Ewangelia na dzień dzisiejszy opowiada o tym, co zdarzyło się na weselu w Kanie, gdzie Jezus razem z Maryją spędzają czas w gronie znajomych. Nic nie zapowiada nieprzewidzianych okoliczności, które mają za chwile nastąpić. To interwencja Maryi sprawia, że kompromitująca dla gospodarzy sytuacja z brakiem wina zostaje zażegnana.

Wino jest symbolem radości, chęci działania, życia. Wydaje się, że istniejąca na świecie od pól roku sytuacja związana z wirusem wysączyła z tak wielu ludzi to, tak dla nas niezbędne, wino. Zamiast niego wlała się w nas zatęchła woda pesymizmu, lęku, beznadziei.

Dzisiejsza Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej wraz ze Słowem Dobrej Nowiny z Ewangelii św. Jana uświadamia nam, że Ona, jak najlepszy dowódca, wie doskonale o nastrojach i stanie ducha swoich żołnierzy. Maryja, jak wtedy w Galilei, tak i dziś chce nam dać wino życia z Bogiem. Potrzeba tylko „zrobić wszystko, cokolwiek On nam powie”. Mamy być jak słudzy z tego wesela, którzy napełnili stągwie wodą. Woda ma smak neutralny i jest z pozoru czymś mało wartościowym. Nam też często wydaje się, że nasza codzienna modlitwa, znoszenie trudów dnia codziennego czy cierpliwe dźwiganie mniejszych lub większych krzyży są mało znaczące.

Uwierzmy w to niezachwianie, że Jezus przemienia wodę neutralności i bylejakości w wino pasji i chęci walki a dzieje się tak za wstawiennictwem Maryi naszej Hetmanki.

Amen.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-