Gwarant Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Gwarant
11 czerwca 2022

Gwarant

Sobota, X Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie św. Barnaby, apostoła

«Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy.
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie.
Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was».

(Mt 10, 7-13)


Wspomnienie świętego Barnaby daje nam okazję do postawienia sobie pytanie : Kim byłby święty Paweł bez Barnaby? Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich przedstawia nam Barnabę jako “człowieka dobrego i pełnego Ducha Świętego”.

Normalnie niewiele mówi się o świętym Barnabie, podczas jego rola była znacząca w drodze jaką odbył Paweł od prześladowcy do wyznawcy Chrystusa. Barnaba przyjął na siebie rolę gwaranta Pawła przed Apostołami w Jerozolimie i towarzyszył mu w pierwszych latach podróży misyjnych.

Przekaz wiary, wprowadzanie w tajemnice wiary, towarzyszenie na drodze wiary wpisują się w tradycję Kościoła. Święty Barnaba może być dla nas przykładem wierności otrzymanej Ewangelii. Nasza wierność, moja wierność Ewangelii, winny wpisywać się w Historię zbawienia i stanowić jej ogniwo.

Wierność w małych sprawach codziennego życia, wspieranie innych na drodze wiary, towarzyszenie, wyjaśnianie, tłumaczenie, wtajemniczanie poparte własnym życiem są źródłem radości : darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-