Grzeszna pobożność Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Grzeszna pobożność
30 marca 2019

Grzeszna pobożność

Sobota, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, I

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”.
A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

(Łk 18, 9-14)


Kiedy pobożność jest grzechem? Czy jest to w ogóle możliwe? Dzisiejsza Ewangelia daje nam na to pytanie odpowiedź twierdzącą. Jezus opowiada bowiem swoja przypowieść tym, którzy w swojej pysze, uważali się za sprawiedliwych i gardzili przy tym innymi. Jeśli nasza pobożność jest na pokaz, jeśli służy nam tylko po to, żeby potwierdzić nasze poczucie wartości, jeśli jest ona powodem naszego wywyższania się nad innymi, a nie ma nic wspólnego z miłością, nie jest nic warta. Co więcej może być powodem grzechu pychy, która jest źródłem każdego innego grzechu. Jezus chce nas uchronić od grzesznej pobożności i obłudnego serca.

Prawdziwa pobożność prowadzi nas do miłości Boga i bliźniego. Jest ona oddaniem chwały Bogu i otwarciem serca dla wszystkich braci i sióstr, niezależnie od tego, jak wygląda ich życie. Prawdziwa pobożność jest zdaniem się na miłosierdzie Boże i wypraszaniem miłosierdzia dla całego świata. Jak wygląda moja wielkopostna pobożność? Jest ona zaliczeniem kolejnego nabożeństwa albo kolejnej dodatkowej modlitwy, czy też jest hojnym otwarciem serca dla Boga i bliźniego?

Razem z celnikiem z dzisiejszej Ewangelii prośmy Pana o dar miłosierdzia i pokory: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!

Modlitwa o pokorę:

Chryste spraw,
bym nie szukał siebie, ale znajdował Ciebie
nie polegał na sobie, ale ufał jedynie Tobie
nie wynosił się z darów Twoich, ale szukał chwały Twojej
nie wywyższał siebie, ale objawiał Ciebie
nie realizował woli swojej, ale tylko Twoje plany
nie dbał o ludzki wzgląd, ale jedynie podobał się Tobie
nie mówił nigdy moje moje…, ale zawsze wyłącznie Twoje
nie miał nic dla siebie, ale wszystko w Tobie
nie szukał pochwał, ale tylko ukrył w Tobie…
Proszę spraw, by moje życie było
na zawsze ukryte w Tobie
i nie znane światu…

——————————-

ks. Piotr Żaba MS – przełożony Okręgu Szwajcarskiego Księży Misjonarzy Saletynów

——————————-