Grzech przeciwko Duchowi Świętemu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Grzech przeciwko Duchowi Świętemu
24 stycznia 2022

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu

Poniedziałek, III Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, patrona dziennikarzy

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».
Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

(Mk 3, 22-30)


Dzisiejszy fragment Ewangelii przedstawia nam jeden z największych paradoksów, który charakteryzował myślenie uczonych w Piśmie. Wspomniany paradoks polegał na tym, że przypisywali oni Jezusowi władzę złego ducha, władzę Belzebuba. Temu, który odwiecznie ukochał człowieka, bezpodstawnie przypisano największe zło. Tym samym tkwiąc w takim myśleniu, uczeni w Piśmie nie potrafili przyjąć z wiarą, że tak naprawdę Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, który pokona grzech, śmierć i obdarzy człowieka miłosierdziem. Stąd Jezus zwraca uwagę na „grzech przeciwko Duchowi Świętemu”. Na czym ten grzech polega? Jest on uporczywym trwaniem w postawie zamkniętego serca na Bożego przebaczenie. Postawa ta wyraża się w przekonaniu, że nie potrzebuję w moim życiu Zbawiciela, że nie chcę przyjąć Bożego miłosierdzia. Grzech ten trwa tak długo, dopóki nie zmieni się nasza postawa. Wraz ze zmianą naszej postawy, opisany grzech ustępuje, ponieważ czynimy w naszym sercu miejsce na Boże przebaczenie.

Odpowiedzmy na dzisiejsze słowo Boże, postawą wiary, że Bóg, który jest miłością pokonał grzech, śmierć i złego ducha, a nas obdarza nowy życiem.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "