Gorączka Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Gorączka
2 września 2020

Gorączka

Środa, XXII Tydzień zwykły, Rok A, II

Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona.
I prosili Go za nią.
On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im.
O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.
Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: «Ty jesteś Syn Boży!» Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.
Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich.
Lecz On rzekł do nich: «Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany».
I głosił słowo w synagogach Judei.

(Łk 4, 38-44)


„Dobrze nieboszczyk dziaduś mi powiedział, żeś waćpan gorączka”. Tak odpowiada Oleńka na pytanie Kmicica: „kiedy ślub?” Gorączką ogarnięci byli poszukiwacze złota na Dzikim Zachodzie, jak również młodzi Amerykanie zafascynowani tańcami dyskotekowymi początkiem lat siedemdziesiątych (stąd tytuł znanego filmu: „Gorączka sobotniej nocy”).

Gorączka jest przede wszystkim, jednym z istotnych objawów choroby i to ona świadczyła o niedomaganiu teściowej św. Piotra. Na prośbę obecnych tam osób Jezus rozkazuje gorączce opuścić chorą. Nasz Pan dokonuje w Kafarnaum również innych cudów i uzdrowień, między innymi wyrzucając złe duchy. Na określenie: „rozkazać gorączce” (Łk 4,39) i „gromić złe duchy”(Łk 4,41) użyte jest tam to samo greckie słowo, które można przetłumaczyć: gburowato potraktować. Jezus nie patyczkuje się z osobowym złem lecz je zdecydowanie karci.

Infekcje ciała, umysłu czy ducha ludzkiego może charakteryzować gorączka lub stan rozgorączkowania. O zdrowie lub przywrócenie zdrowia, we wszystkich trzech wymiarach (ciała, umysłu, ducha) należy Jezusa prosić, bo On jest Tym, który go udziela. Jezus, uczy nas również jak traktować złego ducha – nie wchodzić z nim w żaden dialog lecz za sprawą Jezusa – zdecydowanie, wręcz gburowato, kazać mu iść precz.

Amen.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "