Godność Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Godność
17 listopada 2021

Godność

Środa, XXXIII Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

Jezus opowiedział przypowieść, ponieważ był blisko Jeruzalem, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi.
Mówił więc: «Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: „Obracajcie nimi, aż wrócę”. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: „Nie chcemy, żeby ten królował nad nami”.
Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał.
Stawił się więc pierwszy i rzekł: „Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min”. Odpowiedział mu: „Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami”.
Także drugi przyszedł i rzekł: „Panie, twoja mina przyniosła pięć min”. Temu też powiedział: „I ty miej władzę nad pięciu miastami”.
Następny przyszedł i rzekł: „Panie, oto twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: bierzesz, czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie posiałeś”. Odpowiedział mu: „Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: biorę, gdzie nie położyłem, i żnę, gdzie nie posiałem. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał”.
Do obecnych zaś rzekł: „Zabierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min”.
Odpowiedzieli mu: „Panie, ma już dziesięć min”.
„Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach”».
Po tych słowach szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy.

(Łk 19, 11-28)


Równy podział majątku może wskazywać na godność osoby ludzkiej – dziecka Bożego, która nigdy nie jest większa albo mniejsza od innych. Nie można jej utracić za życia mimo opieszałości i niezaradności. Można natomiast ją zainwestować i wiele nią zarobić. Zysk jest liczbą całkowitą (5, 10), czyli również wskazuje na pozyskiwanie dla ludzi godności dzieci Bożych. Takimi sługami dobrymi są zatem ci, którzy powołali dzieci do istnienia – są to rodzice. Oni dla Boga generują zysk, ponieważ Bóg chce kochać.

Pragnieniem Jezusa jest nie tylko nas kochać ale też być przez nas kochanym (każdy kochający pragnie wzajemności). Pragnieniem Jezusa jest nie tylko to by w jego owczarni były owieczki, ale by miały życie w obfitości. A wielu żyje w sposób, który daleki jest od obfitości (nie potrafią ofiarnie kochać), dlatego są jeszcze osoby różnych stanów, które próbują okazać się sługami wiernymi przez umacnianie i nauczanie dusz.

Wśród zastępów ofiarnych wychowawców i pedagogów w naszym kraju, ziemia podkarpacka może poszczycić się służebnicą Bożą Anną Jenke (ur. 1921 w Błażowej k. Rzeszowa; zm. 1976 w Jarosławiu). Szczególną troską otaczała młodzież z tzw. marginesu społecznego i „dzieci ulicy”. Już od młodości była przejęta losem uboższych oraz oddana posłudze dla rannych żołnierzy w konspiracji. By oddać się bardziej służbie bliźnim, nie wyszła za mąż, choć wielu starało się o jej rękę. Ona jest przedstawicielką tych, którzy również dla Boga generują zysk, ponieważ kochając miłością miłosierną uczą kochać i zasiewają w sercach nadzieję: „Skoro komuś na mnie zależy to może rzeczywiście jestem kimś”.

Są jeszcze słudzy źli, którzy się nasłuchali złych rzeczy o królu (Jezusie) i żadnym z powyższych sposobów nie pomnożyli otrzymanego bogactwa. Ani nie współpracując w dziele stworzenia ani zbawienia. Słuchając złego ducha zwątpili w godność dziecka Bożego zarówno swoją jak i każdego napotkanego człowieka. Złe duchy nie chcą, aby Chrystus był królem w naszych sercach.

Miejmy pewność, że Chrystus powróci, aby uciszyć przeciwników i radować się ze sługami.

——————————-

diakon Kamil Stącel MS – WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-