Głosić Ewangelię Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Głosić Ewangelię
7 lipca 2021

Głosić Ewangelię

Środa, XIV Tydzień zwykły, Rok B, I

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

(Mt 10, 1-7)


Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie»”.
Liczba dwanaście w wyborze Jezusa nie jest przypadkowa, gdyż nawiązuje On do dwunastu pokoleń Izraela, czyli do fundamentu ludu Izraela, jako ludu Bożego. Jezus poprzez ten gest pokazuje, że jest tym, który gromadzi pokolenia Izraela, jest kimś większym niż patriarcha Mojżesz, który był sługą w domu Bożym. Jezus zachowuje się jak gospodarz domu Bożego, czyli sam Bóg przymierza. Jezus zwołuje lud Izraela po raz kolejny, tym razem oznajmiając bliskość królestwa niebieskiego, gdyż to On jest tym królestwem, wcielonym w postać ludzką. Jeszcze jedno, Jezus zwołuje lud Izraela bo chce zawrzeć z nim Nowe Przymierze, które nie tylko potwierdzi i umocni Stare Przymierze na Synaju, ale także otworzy bramy nie tylko dla pokoleń Izraela, ale także dla wszystkich pokoleń ludzkich, dla wszystkich narodów świata. Dlatego po swoim zmartwychwstaniu, kiedy Nowe Przymierze się dokona, wtedy powie swoim uczniom, aby szli do wszystkich narodów świata głosząc im Ewangelie o królestwie niebieskim.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził”.
Dzisiaj możemy wstawić w miejsce imion apostołów nasze imiona, oczywiści musimy uważać, aby Go nie zdradzić, gdyż to także może się zdarzyć. Dzisiaj Jezus posyła nas, abyśmy kontynuowali głoszenie Ewangelii we współczesnemu pokoleniu. Zacznijmy od siebie, abyśmy sami żyli Ewangelią zanim zaczniemy ją głosić innym. Następnie głośmy ją tam, gdzie Bóg nas poprowadzi w rodzinie, wśród przyjaciół, pośród ludzi, z którymi pracujemy. Może Jezus także poprowadzi nas do innych krajów, by tam także głosić Jego Ewangelię.

——————————-

ks. Waldemar Śmiałek MS

——————————-