Głodni Boga Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Głodni Boga
15 lipca 2022

Głodni Boga

Piątek, XV Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.
Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».
A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?
Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.
Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

(Mt 12, 1-8)


Pewnego razu

Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się słowami „pewnego razu”. W Piśmie świętym jak używany jest ten zwrot to znaczy, że ono jest ciągle uaktualniane, że to „pewnego razu’ jest dzisiaj, że to „pewnego razu’ jest skierowane do ciebie i do mnie, że to „pewnego razu” mocno aktualizuje się, że to się dokonuje teraz.

Jezus przechadza się w szabat pośród zbóż. Co prawda nie jesteśmy na polu pełnym kłosów, ale Jezus się tędy przechadzał. My jako Jego uczniowie zgromadziliśmy się po to, żeby brać najpierw ziarno Słowa Bożego, bo po to wyszedł Siewca żeby siać. Daje nam ziarno Słowa Bożego, byśmy się karmili, ale za chwilę to ziarno zostanie zmienione w chleb, a chleb zostanie zmieniony w Ciało Chrystusa, i my tym chlebem będziemy się karmić.

Przychodzimy z naszym życiem, bo być może, jesteśmy głodni, jak apostołowie. Człowiek ma w sobie różne głody. Czego jesteśmy najbardziej głodni? Najbardziej jesteśmy głodni zauważenia, tego żeby nas pochwalono. A dzisiaj Słowo Boże zachęca nas, abyśmy byli głodni Boga, byli spragnieni Jezusa. To jest rzecz bardzo ważna. Kiedy tak byłem spragniony Jezusa, że czekałem z wielką niecierpliwością, żeby się z Nim spotkać, żeby Go przyjąć w Komunii Świętej, żeby poczuć Jego obecność?

Nowe myślenie

W tej Ewangelii widzimy duże napięcie między prawem a miłością, miedzy tym, by być z Jezusem a faryzeuszami, między życiem a śmiercią – można tak powiedzieć, bo prawo nie daje życia. To co naprawdę daje życie to miłość. Faryzeusze nie rozumieją jednej rzeczy, że Jezus przechodzi między tym zbożem i pozwala apostołom jeść, bo On robi rzeczy całkowicie nowe.

Dzisiaj przychodzi nowa mądrość Boża, nowe myślenie Boże. To są te nowe bukłaki, napełnione nowym winem. Jezus chce po prostu, żebyśmy również to dobrze zrozumieli. Dlaczego uczniowie Jego mogą jeść zboże? Argument jest jeden – bo On jest Panem szabatu, mogą Go jeść w szabat, bo to szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Dlaczego mogą jeść w szabat? Dlatego, że Jezus będzie nazywał siebie Panem szabatu, że tu jest coś więcej niż świątynia. A co może być większego od świątyni? Sam Bóg, a więc ON. Dlatego w Księdze Kapłańskiej Bóg mówi: „to są Moje szabaty”. Szabaty należą do Mnie. Szabat stanie się świętem. Dla Żydów szabat to wspomnienie wyjścia z Egiptu, przygotowania pierwszej Paschy.

Nowa Pascha

Jezus sprawi, że Jego uczniowie będą mieli nową Paschę, i zamiast szabatu będą świętować Jego zmartwychwstanie. Już nie tylko odpoczynek, już nie tylko pamiątkę wyjścia z Egiptu, ale wyjście ze śmierci do życia – przejście Moje. I w niedzielę będą się gromadzić właśnie po to, żeby jeść, żeby się karmić… Wielu z nas przychodzi, żeby się karmić codziennie. Ale to niedziela – szabat, który zapowiadał niedziele – jest czasem, żeby konieczną się karmić. Przychodzenie na Eucharystię i nie karmienie się wydaje dosyć dziwne, choć dzisiaj tak przeżywamy naszą religijność. Chociaż coraz więcej ludzi przeżywa ją dojrzale i wie, że Eucharystia jest po to, żeby ja spożywać, a nie zaliczyć. Nie po to, żeby wypełnić Prawo, ale żeby się spotkać z Tym, który jest Miłością, żeby nakarmić się Miłością samego Boga.

——————————-

ks. Zbigniew Wal MS – duszpasterz Centrum Pojednania w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "