Gdzie jest twój skarb? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Gdzie jest twój skarb?
19 października 2020

Gdzie jest twój skarb?

Poniedziałek, XXIX Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem».
Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?»
Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia».
I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?”
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».

(Łk 12, 13-21)


Spadek – szczęście czy nieszczęście?

Kiedy prześledzimy historie spadkowe naszych bliskich i znajomych, pełne sporów, poczucia skrzywdzenia, podziałów wśród najbliższej rodziny, wreszcie niszczenia przedmiotu podziału spadkowego to nie dziwi nas, że człowiek z dzisiejszej Ewangelii szuka w osobie Jezusa negocjatora. Nauczyciel z Nazaretu jak zwykle nie zatrzymuje się na powierzchni problemu, ale wykorzystuje sytuację do pouczenia ogólniejszego, sięgającego źródła problemu.

Chciwość korzeniem wszelkiego zła

Natura ludzka po skażeniu grzechem pierworodnym odczuwa skłonność do chciwości, która wyraża się w pragnieniach posiadania ponad nasze potrzeby. Ulegamy złudzeniu, że posiadając dobra osiągniemy uspokojenie, bezpieczeństwo, poczucie szczęścia. Stąd to nerwowe zapewnianie takiego stanu. Doświadczenie uczy nas, że wystarczy jedna noc, aby to co zgromadziliśmy, w ciągu jednej nocy poszło z wodą, ogniem, albo przez śmierć stało się źródłem bratobójczej wojny spadkowej. Dlatego Jezus przestrzega: „strzeżcie się wszelkiej chciwości”. Prawdziwymi szczęściarzami są ci, którzy konfrontując Słowo Boże z codziennym doświadczeniem potrafią usłyszeć: głupcze!

Być czy mieć?

Słuchając Bożego Słowa, wypowiedzi papieskich, czytając duchowe teksty pytanie wydaje się być retoryczne. Obserwując postawę wielu współczesnych ludzi pochłoniętych gorączką złota pytanie to wydaje się być bezsensowne. To dlaczego Jezus dzisiaj pyta o rodzaj gromadzonych skarbów?

Ubóstwo ubogacające

Ewangelia nie potępia bogactwa, ukazuje jedynie trudność człowieka w zachowaniu odpowiedniego dystansu do dóbr materialnych i przestrzega, aby nie stały się one przedmiotem ubóstwienia. Ubóstwo ubogaca, gdyż otwiera człowieka na wartości duchowe, na Boga i drugiego człowieka.

——————————-

ks. Zbigniew Pałys MS – przełożony wspólnoty zakonnej i proboszcz parafii p.w. MB Saletyńskiej w Krakowie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "