Gdzie Bóg objawia się w moim życiu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Gdzie Bóg objawia się w moim życiu
31 maja 2022

Gdzie Bóg objawia się w moim życiu

Wtorek, VII Tydzień Wielkanocny, Rok C, II

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

(Łk 1, 39-56)


Dzisiaj kończy się miesiąc maj. Jest piękna wiosna. Wszystko wokół obudziło się do życia. Świat zamienił się w ogród kwiatów, wśród których najpiękniejszy, jaki wyrósł tutaj na ziemi to Matka Boża. Cały miesiąc nasze serca były przy Niej. Śpiewaliśmy Litanię ku Jej czci, piękne pieśni Maryjne:
Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie z nami Panią Świata…,
Ona dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi”. To znaczy nawiedza nas, przychodzi z Bożymi darami.

W ostatni dzień maja Kościół katolicki obchodzi święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję było między Zwiastowaniem Pańskim i narodzeniem Jana Chrzciciela. Były to nie tylko odwiedziny matki proroka przez Maryję, ale przede wszystkim było to spotkanie Mesjasza ze swym Poprzednikiem. To matka Jana Chrzciciela jednak kłania się Maryi i mówi: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”. Święta Elżbieta, która już wiedziała o zwiastowaniu Pańskim, daje najwspanialsze świadectwo o Maryi i Jej wierze, mówiąc: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45).

Maryja nosząca w sobie Syna Bożego idzie z posługą miłości do Elżbiety. W tym wydarzeniu objawia się prawda, że im ktoś jest bliżej Boga, tym bardziej oczywista jest dla niego miłość bliźniego. Czynić dobro bliźnim staje się wtedy dla człowieka wewnętrznym pragnieniem serca. To wewnętrzne pragnienie czynienia dobra wyraża słówko “z pośpiechem“. Maryja szła z pośpiechem, aby pomóc Elżbiecie. Skąd ten pośpiech?

Miłość nie zna ociągania, a serce Matki Bożej jest przepełnione miłością. Wcześniej Anioł Pański nawiedził Maryję. Ona była gotowa wypowiedzieć: niech mi się stanie według Twego słowa, bo Maryja rozpoznała czas nawiedzenia Boga. Jak bardzo ważne jest widzieć, gdzie Bóg objawia się w moim życiu, gdzie Go mogę spotkać, gdzie mogę usłyszeć Jego Słowo do mnie. Jak ważne jest widzieć przechodzącego Boga, tak jak Maryja, a wcześniej ojciec naszej wiary Abraham, który krzyczał: “O Panie mój, nie omijaj mnie proszę, chciej się zatrzymać, chciej się zatrzymać”. Wtedy możemy doświadczyć tego, co spotkało Zacheusza i co usłyszał od Mistrza z Nazaretu: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu.

——————————-

ks. Kazimierz Wolan MS – duszpasterz, rekolekcjonista

——————————-