Gdy nadejdą burze my będziemy trwać… Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Gdy nadejdą burze my będziemy trwać…
1 lutego 2020

Gdy nadejdą burze my będziemy trwać…

Sobota, III Tydzień zwykły, Rok A, II

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»

(Mk 4, 35-41)


Przeprawa na drugi brzeg. Ten drugi brzeg może być rozumiany jako cel naszej wędrówki – życie w pełnej radości z Bogiem. Wsiadamy do łodzi naszego życia. Jezus jest zawsze z nami! Pytanie jest zasadnicze: kiedy ja w moim życiu „wolałem” Jezusa. Czy nie jestem podobny do uczniów? Czy Jezus jest zawsze na pierwszym miejscu? Czy zapraszam Go do każdego wydarzenia w moim życiu? Do moich radości, do moich sukcesów do moich wątpliwości? Czy może tylko wtedy potrzebuję Jezusa, kiedy nadchodzi burza i widzę niebezpieczeństwo, kiedy potrzebuję Jego interwencji?

A Jezus chce Mi dziś powiedzieć: „Ja zawsze jestem z tobą”. Nigdy Cię nie opuściłem i nie opuszczę. Uczniowie jeszcze wtedy o tym nie wiedzieli, byli zbyt małej wiary. Sama obecność Jezusa nie była znakiem ocalenia. A my dziś wiemy, że „jeśli Bóg z nami to któż przeciwko nam?” Żaden żywioł nie zaszkodzi nam jeśli będziemy trwać i bezgranicznie ufać Bogu. Szczególnie w chwilach, gdy nadciągają burze.

Prośmy dziś o mocna wiarę. By każde trudne doświadczenie, które nas spotyka, było dla nas umocnieniem na drodze wiary. Byśmy się nie poddawali zagrożeniom tego świata, ale gdy nadejdą burze byśmy wiernie trwali, bo Ty Zbawiłeś nas!

——————————-

ks. Tomasz Pękała MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-