Filary życia duchowego Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Filary życia duchowego
7 grudnia 2020

Filary życia duchowego

Poniedziałek, II Tydzień Adwentu, Rok B, I

Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. a była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać.
Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa.
On, widząc ich wiarę, rzekł: «Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy». Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: «Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga?»
Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: «Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy powiedzieć: „Wstań i chodź”?
Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do sparaliżowanego: «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!» I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga.
Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: «Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj».

(Łk 5, 17-26)


Wezwanie do rozweselenia się pustyni otwiera naszą liturgię słowa. Pustynia, spieczona ziemia, step to obrazy ziemi nieurodzajnej, wręcz śmiercionośnej, jeżeli nosisz w sobie taki teren zdegradowany to Bóg chce go przemienić. Trzeba nazwać konkretnie te miejsca moich nieużytków i pozwolić działać Bogu według Jego zamysłów. Kolejne wersety są pełne nadziei i ufności w moc działania Boga.

W Ewangelii Jezus gromadzi wokół siebie tłumy, bo jest w Nim moc uzdrawiania, każdy chce doświadczyć czegoś wyjątkowego, jakiegoś cudu. Pojawiają się czterej mężczyźni niosący chorego do Jezusa. Mogą być oni obrazem czterech niezbędnych doświadczeń zbliżających mnie do Boga. Ktoś pyta: jak ja mam zmienić moje życie, co mogę zrobić by być bliżej Boga. Odpowiedz znajdujemy w wspomnianych mężczyznach. Cztery filary życia duchowego przechodzą przez doświadczenie: Eucharystii przeżywanej w skupieniu i z uwagą, Wiary, która opiera się na zawierzeniu, Modlitwie osobistej Słowem wprowadzającej w bliską relację z Bogiem i pozwalającej na poznawanie Go takim jaki jest, ostatnie to Zaufanie Bogu w każdej chwili dnia, polecanie Jemu wszystkiego co się zdarzy. Kto jest umarły, a chce wrócić do życia to są cztery przestrzenie prowadzące do doświadczenia cudu przemiany i uzdrowienia. Ten sparaliżowany jest obrazem naszego stanu początkowego, nie zdolni do czegokolwiek efektywnie, ale z czasem trwania na modlitwie stan wewnętrzny się zmienia. Możemy powrócić tu do pierwszego czytania, które mówi o przemianie, o uzdrowieniu. W tym wszystkim duże znaczenie odgrywa czas, jest konieczna jego obfitość.

Jeżeli w swoim sercu odczuwasz obciążenie, to pozwól by Pan uwolnił Cię od ciężarów grzechów, nałogów, przyzwyczajeń, daj Mu trochę czasu i zajmij się Nim, a on zajmie się Tobą.

«Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do sparaliżowanego: «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!». I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. (Łk 5, 24n).

——————————-

ks. Łukasz Stachura MS – duszpasterz parafii p.w. MB Saletyńskiej w Mrągowie

——————————-