Filary życia duchowego Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Filary życia duchowego
15 czerwca 2022

Filary życia duchowego

Środa, XI Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

(Mt 6, 1-6. 16-18)


Kiedy Bóg stwarzał świat widział, że wszystko co uczynił było bardzo dobre. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że piękno stworzenia jest odbiciem nieskończonego piękna Stwórcy (KKK 341), natomiast człowiek jest szczytem dzieła stworzenia (KKK 343). Człowiek został stworzony, aby kochać Boga i w ten sposób oddawać Mu cześć. Miłość do Boga i trwanie w relacji z Nim ma się objawiać również w miłości do drugiego człowieka. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”.

Kiedy dajesz jałmużnę

W czasach Jezusa nie istniały instytucje zajmujące się opieką nad ubogimi. Członkowie lokalnych społeczności wrzucali jałmużnę do skarbony w świątyni. Z tych środków wspierano biednych. Szczególnie hojnych ofiarodawców publicznie przedstawiano, chwalono, przyznawano im specjalne miejsca w synagodze. Jezus nazywa takie zachowanie obłudą. Ofiarowanie jałmużny ma się odbywać w cichości serca. Jest to sprawa wyłącznie między sercem ofiarodawcy a sercem Ojca.

Gdy się modlicie

Ważną pomocą w rozwoju duchowym obok jałmużny jest modlitwa. Również ona jest czynnością intymną, w czasie której modlący ma wpuszczać Boga do swojego serca i pozwalać Mu je przenikać i przemieniać. Złe pojmowanie tej czynności, wykonywanie jej ostentacyjnie i na pokaz sprawia, że traci ona swój właściwy charakter. Taka forma „pobożności” nie jest już prawdziwą modlitwą a jedynie jej karykaturą, która zamiast zbliżać do Ojca obraża Go. Dobra i prawdziwa modlitwa jest odmawiana w skrytości serca, której symbolem w dzisiejszej Ewangelii jest zamknięta izdebka. To, co dzieje się w jej wnętrzu wie tylko Ojciec, który widzi w ukryciu.

Kiedy pościcie

Wreszcie trzecim filarem życia duchowego ma być post. Zgodnie z Torą post obowiązywał jedynie w Dzień Pojednania. Czasem wprowadzano post z okazji klęsk i katastrof. Wówczas pełnił on funkcję przebłagalną, mając odwrócić zło i przejednać gniew Boży. Był to tak zwany post publiczny. Obok niego istniał również post prywatny. Jezus widzi w nim wartość, pod warunkiem, że nie jest on postem na pokaz, a jest dyskretny. Gesty ostentacji wykonywane na zewnątrz (odpowiedni ubiór, posępny wyraz twarzy) sprawiają, że staje się on postem podejmowanym dla ludzi i jako taki nie posiada wielkiej wartości. Post podejmowany dla Boga jest czynnością niewidoczną na zewnątrz. Obmycie twarzy i namaszczenie głowy może być tu rozumiane jako zwykła czynność higieniczna, która nie zwraca uwagi innych. Zwróci natomiast uwagę Boga, który zna wnętrze ludzkiego serca.

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "