Fenomen pamięci Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Fenomen pamięci
20 czerwca 2020

Fenomen pamięci

Sobota, XI Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».
Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca»? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.
A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

(Łk 2, 41-51)


Pamięć wybiórcza

Kiedy byłem dzieckiem najprawdopodobniej dopuściłem się wstydliwego czynu. Otóż wprost ze szkoły, pomijając rodzinny dom, udałem się do domu mojego wujostwa, aby poinformować, że moja kuzynka, a ich córka, otrzymała tego dnia ocenę niedostateczną. W jaki sposób udało mi się wrócić i nie spotkać po drodze kuzynki, nie mam pojęcia. Ona z kolei, po wielu latach wraca do tego zdarzenia przy okazji różnych spotkań rodzinnych, co doprowadza mnie do zażenowania, ale za żadne skarby nie jestem w stanie przypomnieć sobie tego faktu. Przypuszczam, że mogło zadziałać tutaj to, co psychologia nazywa wyparciem. Zdarza się, że ktoś przechowuje w pamięci same dobre wydarzenia, a nie pamięta trudnych, wstydliwych. Bywa też odwrotnie, tzn. zapamiętuje jedynie to co traumatyczne.

Pamięć serca

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii autor stwierdza: Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Możemy mieć skłonność do szukania Boga w pomyślnych historiach życiowych, ale przykład Maryi wykracza mocno poza takie nastawienie. Zaginięcie jedynego dziecka nie jest czymś przyjemnym dla rodziców. Oprócz lęku o zdrowie dziecka, jego bezpieczeństwo, może pojawić się poczucie winy, samooskarżenie o brak odpowiedzialności rodzicielskiej. Ktoś mógłby stwierdzić: Wszystko dobrze się skończyło, po co do tego wracać. Było i minęło.

Zwrot „chowała wiernie” jest tłumaczeniem greckiego διετήρει. Aby oddać bogactwo znaczenia można też dodać: strzec bezpiecznie, trzymać mocno, uważnie obserwować, ściśle zachowywać. Jest to sytuacja, w której ktoś otrzymuje cenną przesyłkę i robi wszystko, aby dostarczyć ją bezpiecznie do punktu przeznaczenia. Takie jest serce Maryi, czyli Jej najgłębsze odniesienie do Boga i Jego działania.

Co z tego dla mnie wynika?

Kiedy papież Franciszek podawał młodym ludziom wskazówki do rozeznawania powołania (Christus vivit, rozdz. 9) stwierdził coś, co dla mnie było wielkim zaskoczeniem, dlatego posłużę się dosłownym cytatem: należy poddać czynniki pozytywne uważnemu rozeznaniu, aby nie pozostały w izolacji, ani się sobie nie przeciwstawiały, absolutyzując swą wartość i nawzajem się zwalczając. To samo trzeba powiedzieć o zjawiskach negatywnych. Nie można wszystkich ich bezwarunkowo odrzucać, ponieważ w każdym z nich może być ukryta jakaś wartość, której prawda czeka na pełne wydobycie.

Maryja uczy mnie dzisiaj, że zmysł wiary nie dyskwalifikuje trudnych doświadczeń życiowych. Bóg działa w każdej chwili mojego życia i każde wydarzenie jest warte tego, żeby je zachować.

——————————-

ks. Andrzej Wierzba MS – duszpasterz w Dagenham (Anglia)

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "