EWANGELICZNE BOGACTWO Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   EWANGELICZNE BOGACTWO
25 lipca 2021

EWANGELICZNE BOGACTWO

Niedziela, XVII Tydzień zwykły, Rok B, I

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali.
Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.
Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić.
Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać».
Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?»
Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

(J 6, 1-15)


Młody chłopiec z chlebem i rybami to jedna z tych pięknych postaci, którym ewangeliści nie poświęcili wielu wersetów. Tutaj mamy tylko wzmiankę, że jest w tłumie ów chłopiec i ma ze sobą coś do jedzenia. Wystarczyło. Podzielił się tym, co miał i wydarzył się z tego wielki cud.

Stoi w jednym szeregu z ubogą wdową, która wrzuciła do skarbony dwa pieniążki czyli jeden grosz. Wystarczyło. Widząc tę kobietę, Pan Jezus przywołał swoich uczniów, by pouczyć ich o tym, kto spośród składających ofiarę był najbogatszy.

Czym jest bogactwo według Ewangelii?

Bogaty przed Bogiem to ten, kto wie, że Bóg zawsze daje więcej. To właśnie chłopiec, który dzieląc się jedzeniem przygotowuje cud. To wdowa, która oddając całe swoje utrzymanie wie, że Bóg się o nią zatroszczy, zapewniając jej wszystko. To Zacheusz, który rozdaje swój majątek, bo wie, że otrzymał dar zbawienia. To Józef z Arymatei, który daje swój grób wykuty w skale, a przyjmuje najświętsze, umęczone ciało Pana Jezusa.

Co możemy dać Panu Bogu? Wszystko wydaje się tak małe w porównaniu z tym, co On nam daje. Jest taki werset w hymnie liturgii godzin: “Bo za niewiele, co składa Ci człowiek, płacisz stokrotnie”. Pięć chlebów i dwie ryby to wymowny obraz tego “niewiele”. Bogu to wystarczyło, żeby nakarmić pięć tysięcy ludzi i żeby zostały jeszcze resztki – znak tego, że On zawsze daje więcej.

Bogaty przed Bogiem to także ten, który wie, że wszystko co ma, ma od Niego. “Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” – pyta św. Paweł (1 Kor 4, 7). Święta Teresa od Dzieciątka Jezus czuła się bogatą córką Króla. Czuła, że jest uprawniona do tego, by rozdawać przez modlitwę niebieskie bogactwa, które należą także do niej.

Najbiedniejsze postaci Ewangelii to chyba bogaty młodzieniec, który nie potrafił rozdać tego, co miał i odszedł od Jezusa zasmucony oraz bogacz, który dzień w dzień ucztował i nie zauważył potrzebującego Łazarza, a po śmierci rozpaczliwie prosił go o pomoc. “Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz 20,35) – powiedział Pan Jezus. Bogaty przed Bogiem jest ten, kto potrafi się dzielić. Nawet, jeśli to, co da będzie malutkim darem, jak pięć chlebów i dwie ryby.

——————————-

ks. Marek Koziełło MS – redaktor naczelny “La Salette – Posłaniec MBS”

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "