Echo Słowa po Ewangelii Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Echo Słowa po Ewangelii
11 września 2020

Echo Słowa po Ewangelii

Piątek, XXIII Tydzień zwykły, Rok A, II

Jezus opowiedział uczniom przypowieść:
«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?
Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego».

(Łk 6, 39-42)


Czytam fragment Ewangelii z dzisiejszej liturgii mszy św. I dziękuję Bogu za dar wzroku, za to że widzę. Bez okularów obraz mam już mocno zamazany. I tylko dzięki tej pomocy mogę normalnie funkcjonować. Potrafię sobie więc choć częściowo wyobrazić cierpienia ludzi słabo lub w ogóle niewidzących.

Dzięki darowi wzroku mogę chodzić, widzę przeszkody, które wiem jak omijać, zagrożenia jakich uniknąć by się nie wywrócić lub nie zrobić sobie krzywdy.

Ale gorzej jest z moim wzrokiem duchowym. Mam być przecież przewodnikiem duchowym, pasterzem dla tej powierzonej mi małej „trzódki” penitentów, członków wspólnoty neokatechumenalnej i innych przychodzących po poradę, pociechę, umocnienie.

Czy nie jest tak, jak ostrzega Jezus? Ślepota duchowa, którą powoduje każdy grzech, zaniedbanie, lenistwo duchowe, lekceważenie pokus, itp.
Boję się więc. Tylko czy to jest bojaźń Boża czy czysto ludzka?

Panie daj mi z bojaźnią pełnić moją, otrzymaną w dniu święceń kapłańskich, misję pasterską w Twoim, a nie moim Kościele. Maryjo, Pani Saletyńska, Pojednawczyni grzeszników, wypraszaj mi u Twego Syna łaskę duchowego wzroku, bym umiał najpierw u siebie odróżniać belkę od drzazgi. Amen.

——————————-

ks. Henryk Kuman MS – duszpasterz, pracuje w Rzeszowie

——————————-