Dwa Filary Kościoła Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Dwa Filary Kościoła
29 czerwca 2019

Dwa Filary Kościoła

Sobota, XII Tydzień zwykły, Rok C, I

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”
Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego: „Paś baranki moje”.
I powtórnie powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”
Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego: „Paś owce moje”.
Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”.
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”

(J 21, 15-19)


Św. Piotr – pierwszy filar

foto from https://www.gosc.pl/doc/1482783.Ty-jestes-Piotr-Opoka

Św. Piotr, rybak znad jeziora Galilejskiego. Powołany, zostawia sieci i idzie za Jezusem. Jest zawsze blisko Pana – jest świadkiem cudów. Ma On doświadczenie, że Jezus Chrystus nie jest zwykłym wędrownym kaznodzieją i nauczycielem, jest Synem Boga, jest samym Bogiem.

Jezus zmienia mu imię – z Szymona staje się Piotrem, czyli Opoką. Czyni to w Cezarei Filipowej, gdzie nie opodal stała świątynia bożka Pana. Właśnie tam, gdzie było największe pogaństwo, Jezus obiecuje Piotrowi, że będzie skałą, na której Jezus zbuduje swój Kościół.

Piotr jest znakomitym przykładem tego, że Bóg nie buduje na mocnych fundamentach na tym, co słabe i kruche. Być może Piotr – mając mocny charakter – myślał o sobie, że nic go nie jest w stanie złamać wyznał: «Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię» (Mt 26, 33). Jednak później zdradzi Jezusa i pozna siebie mówiąc: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny» (Łk 5, 8). Mówi tradycja, że Piotr każdego ranka, kiedy zapiał kogut, płakał jak dziecko…

Jezus Zmartwychwstały nigdy nie wypomni Piotrowi jego grzechu. Piotr widział, że Pan go nadal kocha!

 

Św. Paweł – drugi filar

foto: pinterest.com/ http://e-civitas.pl/

Szaweł, to pochodzący z Tarsu gorliwy faryzeusz, który jak czytamy w Dziejach Apostolskich „siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich” (Dz 9, 1).

W drodze do Damaszku dochodzi do wydarzenie, które zmieni całe jego życie: „olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić» (Dz 9, 3-6).

Jezus utożsamia się ze wspólnotą wierzących i powołuje Szawła na Apostoła. Paweł staje się przykładem tego, że Bóg wybiera kogo chce. To Paweł stał się gorliwym Apostołem. To on poniósł Ewangelię na krańce świata.

 

Dwa filary – św. Piotr i Paweł

Pierwszy mówi o sobie, że jest grzesznikiem, drugi, że jest poronionym płodem. Widzimy na jakich filarach Pan naprawdę buduje swój Kościół; na ludziach słabych i kruchych, na grzesznikach. Na tych, którzy po ludzku zawiedli, a dotykając swoich słabości zobaczyli, że sami nic z siebie uczynić nie mogą.

To dopiero Duch Święty przemienia i przyobleka ich w samego Chrystusa. Dlatego św. Piotr w dzień Pięćdziesiątnicy idąc ulicami Jeruzalem, będzie mówił: «Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!» (Dz 3, 6).

Będzie dokonywał tych samych cudów, które czynił Jezus i mimo zakazu, będzie głosił Chrystusa.

Do końca życia będą głosić kerygmat, że w Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym śmierć została pokonana, że On – wszystkim, którzy wierzą w Jego Zmartwychwstanie – daje nowe życie, że tylko On może zmieniać nasze serca. Nie jesteśmy zbawieni dzięki własnym wysiłkom, ale dzięki Łasce Pana, dzięki wierze, do której zaprosił św. Piotra, św. Pawła, i każdego z nas.

——————————-

ks. Zbigniew Wal MS – duszpasterz w Zakopanem

——————————-