Duchowy „stop” Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Duchowy „stop”
4 stycznia 2020

Duchowy „stop”

Sobota, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok A, II

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?»
Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.

(J 1, 35-42)


W drodze poszukiwania sensu życia potrzebne są momenty zatrzymania. Taki duchowy „stop”. Taka pauza, ma swoje znaczenie. W dzisiejszej Ewangelii dwaj uczniowie zatrzymali się tam, gdzie Jezus mieszkał.

Po świętach Narodzenia Pańskiego, przychodzi to Słowo z pytaniem: „Czego szukacie?” Zachęta, aby się zastanowić, dać sobie czas na refleksję, na modlitwę, pozwolić, aby Zbawiciel rzeczywiście wszedł w nasze życie, pragnienia, plany…

Świat, w którym żyjemy jest taki a nie inny, pędzi i jeszcze podkręca tempo. Dla każdego chrześcijanina jest niezmiernie ważne, by chcieć i praktykować te „stopy” duchowe. To na pewno modlitwa, rozważanie Słowa, adoracja, liturgia. Bez tych spotkań ze Zbawicielem, bez tego pozostawania u Niego, wszystkim nam i świeckim i duchownym i konsekrowanym, grozi duchowe wypalenie się.

Zastanawiam się, czy odwiedziny duszpasterskie (tzw. kolęda), które mają miejsce w tych tygodniach w naszych parafiach, mogłyby stać się takimi momentami wspólnego zatrzymania się duszpasterza u konkretnej rodziny, z wsłuchaniem się wspólnie w Słowo Boże? Czy bezwiednie powielimy schemat tego świata, który pędzi i sam nie wie dokąd? Panu Jezusowi bardziej zależy na tym byśmy „byli” niż na tym byśmy „pędzili”.

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-