Duch Święty Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Duch Święty
11 maja 2021

Duch Święty

Wtorek, VI Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?” Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was.
On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony».

(J 16, 5-11)


Duch Święty prowadzi w nas dzieło zbawienia, które swoją obecność w nas rozpoczęło w momencie chrztu świętego. Ale to dzieło jest nie tylko dla nas. Bo przez nas Jezus chce zbawiać innych.

Kogo oczekujemy, oczekując Ducha Świętego? Co to za Gość?

Patrząc na historię Apostołów, w ich życiu i postawach potrafimy dostrzec moc, działanie Ducha Świętego. To On daje siłę i odwagę do znoszenia upokorzeń, cierpienia, uzdalnia do modlitwy, uwielbiania Boga w chwilach cierpień (co nie jest takie ewidentne !), daje wewnętrzną wolność nawet fizycznie zamkniętym w więzieniu, uzdalnia do akceptacji własnej historii i zdania się na Boga.

Taki styl życia oparcia się na Bogu staje się świadectwem dla innych, może rozpalić w nich pragnienie zbawienia się. Duch Święty rodzi wiarę w sercach innych ludzi i daje im łaskę pójścia bez ociągania za głosem wiary (tej samej godziny!), przyjąć chrzest w Imię Jezusa Chrystusa, wejść we wspólnotę Kościoła, cieszyć się wiarą w Boga i zaufaniem Bogu.

Dlatego Jezus mówi apostołom prawdę: «Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony».

Powrót Jezusa do Ojca po zmartwychwstaniu i posłanie Kościołowi Ducha Świętego to „skompletowanie” dzieła zbawienia i prowadzenie go na świecie poprzez Kościół aż do jego spełnienia i wypełnienia się Historii.

I my, ochrzczeni, bierzemy w tym udział bez naszych zasług a jedynie z wybrania Bożego.

Psalmista uczy nas modlitwy:
Wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk swoich.

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-