Duch Święty czuwa Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Duch Święty czuwa
15 października 2022

Duch Święty czuwa

Sobota, XXVIII Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».

(Łk 12, 8-12)


Uczeń Jezusa nie skupia się na lęku, który może pochodzić z prześladowania z powodu przynależności do Chrystusa, ale skupia się raczej na tym, aby być świadkiem, który w życiu przyznaje się do Jezusa i wyznaje Go przed innymi. Świadek to ten, który jest różny od tego świata.

Ten świat będzie zawsze głosił prawdy inne od Jezusa Chrystusa. Świat będzie mówił, żeby „życie brać pełnymi garściami”, żeby gromadzić sobie skarby tutaj na ziemi, natomiast Jezus, będzie mówił, aby gromadzić sobie skarby w niebie. Uczniowie będą o te skarby zabiegali, żeby być ubogimi tego świata.

Otoczenie, w którym żyjemy mówi, żeby używać tego świata, szukać przyjemności, spełniać swoje zachcianki, wszak życie jest tylko jedno. Natomiast Jezus Chrystus, będzie mówił do swoich uczniów: „Bądźcie czystego serca, albowiem do takich należy Królestwo Niebieskie”.

Świat będzie mówił, żeby być kimś wielkim w oczach innych, żeby być uznawanym, żeby się podobać, żeby robić karierę… Natomiast Jezus, będzie nas wzywał do cichego i pokornego życia. I do takiego świadectwa uczniowie są wezwani. Kto będzie postępował w ten sposób, to Chrystus Uwielbiony, przyzna się do niego wobec Aniołów Bożych w dniu sądu w życiu przyszłym. Niech to będzie dla nas zachętą, aby żyć na tym świecie głosząc Królestwo Niebieskie.

Zdarzyć się może, że ktoś w swoim życiu wypowie słowo przeciwko Synowi Bożemu, ale to będzie jemu odpuszczone. Tak uczynił Piotr, który wyparł się Jezusa, czy osoby odpowiedzialne za skazanie Jezusa. Zbawiciel z krzyża będzie wołał: „Ojcze przebacz im bo nie wiedzą co czynią”.

Jezus natomiast mówi, że jeżeli ktoś bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. Wydaje się to trudne do zrozumienia, ale z pewnością Jezus odnosi to do takich sytuacji, w których uparcie ktoś nie chce się nawrócić lub też odrzuca działanie Ducha Świętego, albo próbuje Go okłamać wystawiając na próbę i sprzeciwiając się Jemu. Łaska Ducha Świętego powoduje odpuszczenie grzechów i dlatego nie mogą być odpuszczone, gdy ktoś świadomie odrzuca dar Ducha Świętego, nie chcąc się nawracać.

Na końcu uczniowie są zaproszeni, aby się nie martwili wobec nadchodzących prześladowań, ponieważ to właśnie Duch Święty będzie ich Obrońcą i On będzie się za nimi wstawiał, będzie gwarantem, że Bóg jest wierny.

——————————-

ks. Zbigniew Wal MS – duszpasterz Centrum Pojednania w Dębowcu

——————————-