Duch Prawdy Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Duch Prawdy
10 maja 2021

Duch Prawdy

Poniedziałek, VI Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».

(J 15, 26 – 16, 4a)


Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie…” Pierwsze czytanie pokazuje geografię pierwotnego świadectwa Ducha i uczniów Chrystusa: od Troady, do Samotraki, Neapolu i Filippi, w końcu do Tiatyry, gdzie mieszkała Lidia… Duch prowadzi nad rzekę na miejsce modlitwy oraz miejsce rozmowy, na miejsce słuchania i otwartego na Ewangelię serca, na miejsce wiary i rodzenia się wspólnoty Kościoła.

W tym wszystkim spełnia się to, co powiedział Jezus: Duch Święty świadczy. To On – jak mówią Dzieje Apostolskie – prowadzi świadków Ewangelii w różne miejsca i pozwala im głosić Słowo prawdy, przemawia przez natchnienia i sny, daje moc nowego życia Ewangelią.

Jeśli chodzi o nas, najpierw świadczymy o Chrystusie, gdy z wiarą przyjmujemy Ewangelię, następnie gdy idziemy za Chrystusem w życiu codziennym i sakramentach, wreszcie, gdy cierpimy z Nim i naszymi braćmi w wierze oraz głosimy Ewangelię słowem i życiem.

Św. Franciszek zaprosił jednego ze współbraci na głoszenie Ewangelii. Wyszli do miasta, chodzili po drogach i rozstajach, wreszcie skierowali swoje kroki do domu. Ani razu nie przemawiali, więc zawiedziony współbrat powiedział: “Myślałem, że idziemy do miasta głosić kazania”. “Mój synu – powiedział Franciszek – głosiliśmy kazanie chodząc. Wielu widziało nas, wielu nam się przyglądało. Na nic byłoby wychodzenie na głoszenie, gdybyśmy nie głosili samym chodzeniem”.

Ktoś powiedział: znak drogowy ma wskazywać kierunek i nieważne jest, czy to nowy czy stary znak, ładny czy brzydki. My jesteśmy znakiem Chrystusa, naszym życiem mamy wskazywać na Niego i do Niego prowadzić. Amen

——————————-

ks. Andrzej Zagórski MS – przełożony wspólnoty zakonnej i kustosz sanktuarium w Twin Lakes (USA)

——————————-