Duch Prawdy oznajmi wam rzeczy przyszłe Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Duch Prawdy oznajmi wam rzeczy przyszłe
29 maja 2019

Duch Prawdy oznajmi wam rzeczy przyszłe

Środa, VI Tydzień Wielkanocny, Rok C, I

Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

(J 16, 12-15)


Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie.

Dzisiejsza Ewangelia objawia nam Mądrość Bożą. Pokazuje, że Bóg działa w sposób przemyślany i poukładany. Natura ludzka ma swoje ograniczenia. Nasz umysł nie jest w stanie zmierzyć się z wielkością Boga. Dlatego Bóg objawia się nam stopniowo, krok za krokiem i tylko w takim nasileniu jakie jesteśmy w stanie przyjąć. Jest On jak ojciec karmiący swoje potomstwo. Inny pokarm przewidział dla niemowląt, inny dla dorastających dzieci a inny dla dorosłych.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.
Aby doprowadzić nas do poznania całej prawdy o sobie posyła nam Ducha Świętego. Ten Duch nie tylko nas oświeca ale i uzdalnia nas do przyjęcia prawdy o Bogu. Każdy akt naszej wiary jest Jego dziełem. Św. Paweł mówi w Pierwszym Liście do Koryntian, że nikt nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem bez pomocy Ducha Świętego (1 Kor 12,3).

Nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy […] ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
Duch Święty nie jest jakąś bliżej nieokreśloną bezosobową energią. Jest On Osobą, która nierozerwalnie związana jest z Ojcem i Synem. Dlatego wszystko co czyni, czyni w jedności z Nimi. Prawda, którą objawia nie tylko dotyczy całej Trójcy Świętej lecz także od Niej pochodzi.

Oznajmi wam rzeczy przyszłe.
Bóg jest Panem czasu: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Tylko On zna w pełni wszystkie te trzy wymiary i może je objawić komu zechce i jak zechce. Nic Go przy tym nie wiąże ani nie krępuje. Czas na niego nie wpływa, choć Bóg w nim działa. Dlatego też Bóg wybrał sobie bardzo konkretny czas, aby w Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Żydzi obchodzili święto Szawuot, podczas którego przypominali sobie nadanie Mojżeszowi Tory na górze Synaj i wspominali rzeczy przeszłe, na ziemię zstąpił Duch Święty, który objawił Kościołowi rzeczy przyszłe. W ten sposób wypełniła się obietnica Jezusa.

——————————-

ks.Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-