Droga za Jezusem Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Droga za Jezusem
16 września 2022

Droga za Jezusem

Piątek, XXIV Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

(Łk 8, 1-3)


Jezus nie szedł samotnie przez miasta i wioski, aby głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym. W tym wędrowaniu towarzyszyli mu apostołowie. Św. Łukasz wspomina też kilka kobiet, które swoją pracą i mieniem wspierały ich. Swoim słowem i przykładem Jezus ukazywał, jak powinno wyglądać królestwo Boże na ziemi.

Jezus nie tylko głosił królestwo Boże, lecz je tworzył. Gromadząca się wokół Niego wspólnota mężczyzn i kobiet ukazywała to nowe królestwo. Było ono złożone z ludzi różnych stanów, z różną przeszłością. W tej nowej wspólnocie znalazła się “Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów, oraz Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda, i wiele innych kobiet”. Każdy z nas idąc za Jezusem, czyni to inaczej. Mamy inne doświadczenia Bożego działania, swoich grzechów czy zranień. Te kobiety, które kroczyły za Jezusem, były obok Niego ponieważ doświadczyły Jego miłości, mocy która zmieniła ich życie.

Naśladowanie Jezusa z jednej strony jest łatwe, a z drugiej takie właśnie nie jest. Wydaje się bowiem, że wystarczy wykonywać i przestrzegać dziesięciu przykazań i słuchać tego co On mówi. Z drugiej jednak strony, kiedy świadomie podchodzimy do życia, to wiemy, że jest w nas szereg niedoskonałości i grzechów. Nie należy jednak się poddawać. Święci, Apostołowie czy kobiety z dzisiejszej Ewangelii udowadniają nam, że droga za Jezusem może nie jest łatwa, ale za to możliwa do zrealizowania…

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – katecheta w parafii Kobylanka

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "