Droga wiary Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Droga wiary
21 kwietnia 2021

Droga wiary

Środa, III Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

Jezus powiedział do ludu:
«Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.
Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

(J 6, 35-40)


Bóg jest Miłością – to znaczy, że Bóg jest tym gniazdem człowieka, w którym czeka na niego oswojone szczęście.
Szczęście oswojone to szczęście, które nie ucieka. Jest wieczne”.
(ks. Józef Stanisław Tischner)


Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35).

Mój świat

Bardzo często w ostatnim czasie można usłyszeć o konsekwencjach pandemii w związku z siedzeniem w domach, zamknięci bez kontaktu z innymi, albo w bardzo ograniczonych relacjach. Być może to pozwoli nam zobaczyć, że bardzo często, bez względu czy to było przed pandemią czy w czasie jej trwania i pewnie tak będzie po jej zakończeniu, siedzimy zamknięci w sobie, obwarowani, pilnujący swojego świata. I tak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że może się wydawać, że nie ma innej możliwości, że tylko w taki sposób będę się realizował. Paradoksalnie możemy przez chwilę nasycać się mniejszymi czy większymi sukcesami. Po chwili jednak na nowo czujemy się nienasyceni.

Nasycenie

Pragniemy pełni życia, prawdziwego szczęścia, ale jeśli nie przychodzimy do Jezusa, to zawsze będziemy doświadczali pustki. Kto do Niego przychodzi, już nie łaknie i nie pragnie, bo Chrystus wypełnia całkowicie serce. Doświadczenie mocy Chleba Życia wymaga wyruszenia w drogę wiary. Zaryzykowanie czy, jak mówił Benedykt XVI „skok wiary”, czyli przyjście do Jezusa. To, co nas powstrzymuje, to z jednej strony lęk przed stratą mojego ja, którego tak kurczowo się trzymamy, ale zarazem bardzo szybko odkrycie, że relacja z Jezusem jest odpowiedzią na pragnienie pełni w moim życiu.

To wyruszenie może dokonać się zarówno w czasie pandemii, swoistego zamknięcia, jak i może być drogą kogoś, kto przykuty cierpieniem, siedzi w swoim domu, czy też kogoś, kto dużo podróżuje, ale odkryję, że ciągle jest tylko w swoim świecie i nie przychodzi do Zbawiciela.

——————————-

ks. Paweł Raczyński MS – przełożony wspólnoty i kustosz sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-