Droga Krzyża Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Droga Krzyża
18 lutego 2022

Droga Krzyża

Piątek, VI Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.
Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?
Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi».
Mówił im także: «Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy».

(Mk 8, 34 – 9, 1)


Jesteśmy w dzisiejszej Ewangelii tuż po wyznaniu Jezusa Mesjaszem pod Cezareą Filipową, w samym Jej centrum. Odpowiedzi na kluczowe pytanie Pana Jezusa – Kim On jest? udziela Piotr z natchnienia Ducha Bożego, jednak Pan Jezus od razu oczyszcza rozumienie tego tytułu, wplatając w jego wyjaśnienie wątek cierpienia, krzyża, co jak słyszeliśmy we wczorajszej Ewangelii wywołało sprzeciw Piotra, na który Jezus reaguje stanowczym „zejdź mi z oczu, szatanie”, dosłownie: „stań za Mną”, nie wyprzedzaj Mnie, Piotrze, zaufaj Mi, krzyż jest konieczny!

Dzisiaj, zdaje się, Pan Jezus jeszcze bardziej podkreśla rolę krzyża, jego obecności w Jego życiu, jak i w życiu Jego uczniów. Nie ma drogi z Jezusem, za Jezusem bez krzyża. Kto odrzuca krzyż w swoim życiu, odrzuca samego Chrystusa. Droga za Jezusem to droga tracenia, ogałacania się ze wszelkich przywiązań do rzeczy, ludzi, uczuć, do samego siebie, ogałacanie z tego, co nazywamy życiem dla siebie. Droga krzyża to stawanie się wolnym dla Chrystusa i dla drugiego człowieka oraz dla siebie, aby mogła całkowicie zrealizować się w nas wola Boga.

——————————-

ks. Jacek Sokołowski MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-