Drachma we włosach Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Drachma we włosach
7 listopada 2019

Drachma we włosach

Czwartek, XXXI Tydzień zwykły, Rok C, I

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”.
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”.
Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca».

(Łk 15, 1-10)


Przybliżali się do Jezusa ludzie bo widzieli w Nim kogoś więcej niż znawcę Pism, wręcz podchodzili do Niego, chcieli się z Nim połączyć. To głębokie pragnie człowieka by wrócić do Tego, od Którego się pochodzi. To historia naszego przemijania i życia wiecznego, życia z Bogiem. Otrzymujemy dzisiaj trzy obrazy, odniosłem je do trzech obrazów duszy:

Dusza w dialogu – jest przedstawiona przez faryzeuszy i uczonych, mamy skłonności żeby ich stawiać w bardzo niekorzystnym świetle, dzisiaj widzę w nich ludzi w dialogu, nawet jak jest tam szemranie oni wypowiadają siebie, uzewnętrzniają swoje przeżycia. Jest dzisiaj wiele osób które już nie chcą zajmować się Jezusem, w żaden sposób ich to nie interesuje. Dusza w dialogu potrafi nazwać co się w niej dzieje, co odczuwa, czym żyje, to bardzo cenne informacje.

Dusza instynktowna – to obraz owiec, które są zamknięte relacyjnie, instynkty są na pierwszym miejscu. Kontakt z taką duszą jest ograniczony, płytki, brak porozumienia. Taka dusza ciągle się gubi, myli swoje miejsce. Ostatecznie Bóg robi wszystko by się z nią spotkać i odmienić jej serce.

Dusza zimna – to obraz zgubionej drachmy, która jest przedmiotem, zimnym, metalowym, taka dusza jest zamknięta w sobie, niezdolna do wyjścia, zimna w relacjach. Ciepło miłości traci się stopniowo, z czasem ono uchodzi z nas jeżeli nie ogrzewamy naszego serca miłością Boga. Kobiety nosiły drachmy we włosach jako sposób przechowywania, ale również jako ozdoby. Wiedząc to możemy domyślać się dlaczego poszukiwania były tak intensywne. Czy kobieta może pozwolić sobie na brak jednego z szczegółów swojej biżuterii? Czy może sobie pozwolić na wyjście z nieumalowanymi rzęsami? Raczej nie pozwala sobie na taki brak. Podobnie Bóg gdy widzi nas zimnymi, zagubionymi nie może sobie pozwolić na bezczynność, wyrusza w naszym kierunku by wymieść nas z prochu ziemi i umieścić w zaszczytnym miejscu. Rabini nauczali o Bogu który czeka na wysiłki człowieka, Jezus mówi o Ojcu który pierwszy wychodzi, robi wszystko by ratować człowieka.

Duszy jest najlepiej gdy trwa w zjednoczeniu z Bogiem, jest w stanie łaski uświęcającej. To szansa na zyskanie odpustu zupełnego za kogoś z zmarłych, to istotna pomoc naszym bliskim. Drachma to była zapłata za jeden dzień pracy, dzisiejszego dnia możesz pracować dla czyjegoś życia wiecznego, życia z Bogiem. Ta duchowa praca przyniesie również korzyść tobie.

Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca.

——————————-

ks. Łukasz Stachura MS – duszpasterz parafii p.w. MB Saletyńskiej w Mrągowie

——————————-