Doświadczenie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Doświadczenie
24 sierpnia 2022

Doświadczenie

Środa, XXI Tydzień zwykły, Rok C, II

Święto św. Bartłomieja, apostoła

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu».
Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?»
Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».
Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»
Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym?” Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

(J 1, 45-51)


W dzisiejszej Ewangelii spotykamy dwoje ludzi, którzy doświadczyli spotkania z Jezusem. Pierwszą postacią jest Filip. Z wcześniejszego opisu ewangelicznego dowiadujemy się, że Jezus go spotkał i powołał, a ten poszedł za nim. Z doświadczenia zrodziła się decyzja pójścia za Zbawicielem.

Druga postać to Natanael. Spotyka on świadka Jezusa – Filipa. Ten znowu oznajmia mu, że znaleźli zapowiadanego Mesjasza. Świadectwo Filipa doprowadza Natanaela do spotkania z Chrystusem, który oznajmia mu, że zna go. Spotyka Boga zaangażowanego w jego historię życia.

Możemy wiedzieć o Bogu wiele, czytać na Jego temat i na pewno jest to dobre. Ważna jest wiedza, ale pamiętajmy, że to doświadczenie spotkania z Nim zmienia życie człowieka.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-