Dobry Pasterz Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Dobry Pasterz
13 maja 2019

Dobry Pasterz

Poniedziałek, IV Tydzień Wielkanocny, Rok C, I
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej

Jezus powiedział:
«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

(J 10, 11-18)


Obraz króla jako pasterza jest przynajmniej tak stary jak sama Biblia. Hebrajczycy za swojego króla uważali Boga i wielokrotnie znajdowało to wyraz w tekstach biblijnych (Rdz 48,15; Ps 23; Ez 34,11-31; Ap 19,15 itd.). Królom ziemskim tytuł pasterza przysługiwał jedynie jako namiestnikom Boga. W czasach degeneracji monarchii, kiedy władcy przestali się troszczyć o powierzony im lud szukając jedynie własnych korzyści, prorocy napominali ich uznając za niegodnych powierzonej im misji. W tych sytuacja to Bóg osobiście obiecywał zatroszczyć się o swoje owce. Nazywając siebie dobrym pasterzem Jezus nie czyni nic nadzwyczajnego. Nadzwyczajne jest jednak jak rozumie to określenie.

Dobry pasterz daje życie swoje za owce

W V w św. Augustyn napisał list do biskupa Honorata, który zastanawiał się czy w przypadku prześladowania i zagrożenia życia pasterze Kościoła mogą ratować się ucieczką porzucając powierzoną im wspólnotę. Powoływał się przy tym na fragment z Ewangelii wg św. Mateusza: „Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego” (Mt 10,23). Odpowiadając na tę wątpliwość św. Augustyn odwołał się do dzisiejszego fragmentu Ewangelii wg św. Jana. Niemożliwe jest, żeby pasterz porzucił swoją owczarnię, by ratować życie. Postępując tak zaliczyłby się w grono najemników. Cechą dobrego pasterza jest bowiem gotowość poświęcenia życia. Zaniedbanie dobra wspólnoty byłoby zaparciem się Chrystusa – dobrego Pasterza. Co ciekawe św. Augustyn myślał nie tylko o zagrożeniu życia doczesnego członków Kościoła, ale o ich dobru duchowym. Pozbawieni pasterza wierni nie mogliby korzystać z sakramentów i mogliby stać się łupem złego ducha. To zbawienie wiernych jest najwyższym celem Kościoła, za które pasterze powinni oddać swoje życie.

Jeden Pasterz

Gdyby zestawić pasterzy Kościoła ze obrazem przedstawionym w dzisiejszej Ewangelii znalazłaby się może jakaś garstka, którą można by uznać za wiernych. Takie zestawienie byłoby jednak jedynie moralizowaniem w stylu: Weźcie się za siebie i przestańcie grzeszyć. Wezwanie dzisiejszej Ewangelii jest jednak inne. Jezus mówi o sobie, że jest Dobrym Pasterzem i tylko On taki jest. Wszyscy pozostali mogą wypełnić swoją misję jedynie pozostając z Nim w jedności. Dotyczy to zresztą nie tylko tych, którzy otrzymali święcenia kapłańskie, ale również każdego chrześcijanina, który na mocy chrztu został włączony w królewską funkcję Jezusa. Każdy ochrzczony jest wezwany, by oddać swoje życie za zbawienie braci i sióstr. Dla każdego też jest to możliwe tylko o tyle, o ile żyje w nim i kocha jedyny Dobry Pasterz.

——————————-

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD MS w Krakowie

——————————-