Dobry Pasterz Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Dobry Pasterz
4 maja 2020

Dobry Pasterz

Poniedziałek, IV Tydzień Wielkanocny, Rok A, II

Wspomnienie św. Floriana, męczennika

Jezus powiedział do swoich Apostołów:
«Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.
Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet wszystkie włosy na głowie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

(Mt 10, 28-33)


Mam wrażenie, że w czasie wielkanocnym, w drodze do święta Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego, po euforii pierwszego tygodnia, po święcie Miłosierdzia i po Niedzieli Dobrego Pasterza, nie bardzo wiemy co dalej robić. Tymczasem nastąpiły dni sprzyjające pogłębianiu relacji z naszym Panem Zmartwychwstałym, z BOGIEM ŻYWYM.

Rysuje mi się taka droga spotkań ze Zmartwychwstałym w celu coraz głębszego poznania naszego Pana:
– Słuchać Jego Słowa;
– Prowadzić z Nim dialog – modlić się;
– Żyć Jego Słowem.
I znowu wracać do Niego, przynosząc Jemu nasze życie i znowu Go słuchać, rozmawiać z Nim i wprowadzać/wcielać w życie Jego Słowo. I tak codziennie. Pan Jezus nie omieszkał objawiać nam siebie i Kościół głosi nam tajemnicę Osoby Jezusa Chrystusa. Co mówi nam o sobie w dzisiejszym Słowie?

Musimy iść bardzo skrótowo. Pan Jezus ogłasza, że to On jest pasterzem w sensie pełnym i wyjątkowym tego słowa. Nie ma innego. On jest i bramą i pasterzem owiec. Bo tylko przez Niego i pasterze i owce mogą wejść do królestwa Bożego. On jest Pasterzem i pasterzy i owiec. To, co zostało zapowiedziane w Starym Testamencie w Jezusie zostało doskonale wypełnione.

Wyrażenie: daje życie za swoje owce, oznacza, że Dobry Pasterz naraża swoje życie w walce, aby obronić owce, w przeciwieństwie do najemnika, który w niebezpieczeństwie pozostawia owce. Tymczasem Dobry Pasterz oddaje swoje życie za owce.

Najemnik to jeszcze ktoś inny niż złodziej czy rozbójnik. Najemnik pracuje dla zarobku: on nie jest pasterzem i owce nie są jego własnością, a więc nie ma dla owiec ani zainteresowania/troski ani miłości. Gdy zbliża się niebezpieczeństwo opuszcza owce i ucieka. Ta postawa odrażająca jest ujawniona w jego podejściu służalczym i interesownym do owiec. Niestety, postawy najemnika jak i wilka nigdy nie brakowało w Kościele. Zaś w postawie wilka możemy łatwo dostrzec uosobienie księcia ciemności, diabła, przeciwnika Królestwa Bożego. Diabeł też posługuje się ludźmi, aby wiernych okradać, zabijać i niszczyć.

Między Pasterzem a Jego owcami zachodzi wzajemna relacja, która opiera się na zaufaniu i miłości, tej samej, która łączy Pasterza ze swoim Ojcem. Dobry Pasterz daje swoje życie za owce i to wyróżnia Go od innych pasterzy.

Pierwsze Czytanie ogłasza nam powszechność zbawienia: jest dla wszystkich ludzi. To Dobry Pasterz je jednoczy, bo taka jest wola Ojca, Który kieruje się miłosierdziem, i nic nie jest w stanie zatrzymać Go w wypełnieniu planu zbawienia świata. Całe życie Jezusa, od chwili wcielenia, poprzez śmierć i zmartwychwstanie jest niczym innym jak tylko wypełnieniem woli Ojca. Jezus tę wolę Ojca przyjął w wolności i doskonale ją wypełnił.

Przyjmijmy to Słowo do naszego życia: Najpierw zbadajmy naszą relację z Dobrym Pasterzem. Czy mam zaufanie do Niego? Czy wzrastam w miłości do Niego? Następnie zbadajmy nasze postawy względem naszych bliźnich, ludzi nam powierzonych. Czy przechodzę od postawy tego, kto okrada (złodziej), zabija i niszczy (rozbójnik), opuszcza (najemnik) do postawy Dobrego Pasterza, której uczy mnie i umożliwia mi ją nabyć Jezus Chrystus?

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-