Dialog, który budzi z uśpienia Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Dialog, który budzi z uśpienia
21 kwietnia 2020

Dialog, który budzi z uśpienia

Wtorek, II Tydzień Wielkanocny, Rok A, II

Jezus powiedział do Nikodema:
«Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».
Na to rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?»
Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne».

(J 3, 7b-15)


Wielkanoc to piękny czas, nawet w tym tak niezwykle trudnym, pełnym pytań okresie, gdy wydaje się, że zwycięża koronawirus. Alleluja brzmi wszędzie zachęcając do chwalenia Boga w Trójcy Jedynego za to, że Syn Boży zwyciężył i żyje, że tak naprawdę triumfuje Korona Jezusa Chrystusa, a nie żadna inna.

Ale Słowo Boże w codziennej liturgii mszalnej wciąż budzi, niepokoi, wzywa do czuwania i nawrócenia. Tak jest i dzisiaj. Dialog nocny z Nikodemem jest okazją do rachunku sumienia. Odnoszę te słowa szczególnie do siebie, kapłana. Niedługo, jak Bóg pozwoli, minie 36 lat od moich święceń kapłańskich. To już trochę lat minęło, prawda. A ja słyszę dziś mocne pytanie Jezusa: „Ty jesteś nauczycielem, a tego nie wiesz?” Ilu rzeczy nie wiem, w jak wielu jestem niedouczony lub mało zorientowany? Jak potrafię sprostać wymaganiom współczesnego człowieka, pytaniom ludzi odnośnie do wiary, Boga, Kościoła, świata?

Potrzeba narodzić się na nowo z Ducha Świętego, a ja wciąż myślę jak Nikodem, kombinując po ludzku, że trzeba jakoby wejść ponownie do łona matki. Co za paradoks? A jednak sposób myślenia i rozumowania powtarza się i u mnie w tak wielu sprawach. Choćby i teraz, w tym wyjątkowym czasie. To pytanie Jezusa, przyznaję uczciwie i szczerze, stawia mnie na nogi, budzi i zawstydza często.

I co na to Jezus? Tylko Ten, który z nieba zstąpił i dał życie na krzyżu, może dać prawdziwą i jedną odpowiedź na wszystkie wątpliwości i problemy świata, moje i twoje. I daje, w swoim Zmartwychwstaniu. Wierzysz w to? Tak, Panie, ja wciąż wierzę (powtarzam pokornie za Martą z Ewangelii św. Jana), że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym.

——————————-

ks. Henryk Kuman MS – duszpasterz, pracuje w Rzeszowie

——————————-