Definitywna selekcja Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Definitywna selekcja
30 lipca 2019

Definitywna selekcja

Wtorek, XVII Tydzień zwykły, Rok C, I

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście».
On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.
Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.
Kto ma uszy, niechaj słucha!»

(Mt 13, 36-43)


Niekiedy w dyskusjach telewizyjnych słuchający znawców mogą również wyrazić swoją opinię. Gromadzą się po przeciwstawnych stronach. Jedni są „za”, drudzy „przeciw” temu, co usłyszeli. Zdarza się, że niektórzy zmieniają swoje zdanie i związane z nim miejsce.

Obraz ten może utrwalić się w naszej pamięci, jednak nie powtórzy się na sądzie ostatecznym. Tam nie będziemy mogli już wybierać lub przechodzić z miejsca na miejsce. Bóg dokona selekcji posługując się aniołami. Rozdział będzie definitywny.

Zło zostanie unicestwione. Ci zaś, którzy uczynili sobie z niego cel życia poniosą wiecznie trwające konsekwencje. Ilustruje je rozpalony piec, płacz i zgrzytanie zębów. Są to obrazy podkreślające niekończące się cierpienie, które Janowa Apokalipsa wyrazi między innymi poprzez jezioro płonące ogniem i siarką (por. Ap 21,8)

Sprawiedliwi, czyli święci będą natomiast jaśnieć jak słońce. Słońce wyraża naturę Boga. Prawi staną się uczestnikami Bożej natury. Dobroć nie ulega zatem zapomnieniu.

W Królestwie Ojca nie ma już miejsca na zło i ból. Natomiast w Królestwie Syna (por. Mt 13,41), w którym obecnie żyjemy, zło jest wciąż aktywne, atakujące. Niekiedy narzuca się pytanie, dlaczego Bóg pozwala na jego istnienie. Czyżby był jedynie biernym obserwatorem naszego życia?

Okazuje się, że zło będzie trwało aż do żniw, czyli do ostatecznej selekcji. Bóg jest cierpliwy i zawsze daje popełniającym zło kolejną szansę, aby się mogli zwrócić ku Niemu. Zależy Mu bowiem na każdym człowieku. Kto lekceważy znaki i wydarzenia otrzymywane od Boga, ryzykuje że sam definitywnie odwróci się od Niego.

Sąd ostateczny dokona się wprawdzie na końcu dziejów ludzkich, jednak jego realizm jest już teraz obecny. Kto wybiera zło, już obecnie ponosi jego konsekwencje. Przeżywa autodestrukcję w postaci pustki, bezsensu życia, załamania się relacji społecznych. Natomiast czyniący dobro ma już teraz radość w sobie, buduje więzi ludzkie, wzbudza w innych wiarę. Ostateczna decyzja Boga będzie jedynie potwierdzeniem jego wcześniejszych dobrych wyborów.

Dzisiejsza Ewangelia o sądzie ostatecznym jest przede wszystkim wołaniem o wytrwanie w dobrym. Dobroć w przeciwieństwie do zła, ma zapewnioną przyszłość. Nie zniechęcajmy się więc w jego czynieniu. Niech nie osłabi go brak ludzkiej wdzięczności. Bóg jest świadkiem wszystkich naszych czynów i sam będzie nagrodą za wybór dobra.

——————————-

ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS – biblista, UJPII w Krakowie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "