Czystość serca Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Czystość serca
19 sierpnia 2019

Czystość serca

Poniedziałek, XX Tydzień zwykły, Rok C, I

Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?»
Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania».
Zapytał Go: «Które?»
Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego».
Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?»
Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!»
Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

(Mt 19, 16-22)


Święty Filip Nereusz jako podstawę życia duchowego wskazuje potrzebę oczyszczania serca. Serce rozumiane w sensie biblijnym jako centrum i ośrodek najważniejszych decyzji, jest miejscem uprzywilejowanym. Serce trzeba najpierw oczyścić. Oczyszczenie, uznanie własnej słabości, grzechów, to warunek wszelkiego spotkania. Odnowić, powiększyć, poszerzyć czystość serca. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą( Mt 5,8). Czystość serca jest konieczna do poznania woli Bożej. Sytuacje codzienne tworzą w nas niejasności, zaciemnienie ducha, uprzedzenia. Doświadczenie mówi, że nie jest łatwo, że nie jest czymś mechanicznym wyzwolić się od przyzwyczajeń, osądów i uprzedzeń.

Sens oczyszczenia serca ostatecznie zostaje wyjaśniony w scenie o bogatym młodzieńcu (Mt 19,16-22). Nauczycielu wszystkiego tego przestrzegałem. Zadajemy sobie pytanie: Czy ten młody człowiek, który zawsze wypełniał wszystkie przykazania, mógł kiedyś pomyśleć, że nie ma czystego serca? Młodzieniec, choć postępuje wedle ludzkiej sprawiedliwości, nie potrafi wejść w zamysł Boży, którym jest miłosierdzie, solidarność (sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim), którym jest nadzieja na życie bez końca (a będziesz miał życie w niebie), którym jest gotowość wobec wezwania Jezusa (przyjdź i choć za Mną). Jego pojęcie zamysłu Bożego jest rozumowe, jest to po prostu religijność, która nie jest jeszcze czystością serca. Często oszukujemy się myśląc, że nic nie mamy na sumieniu, a tymczasem nie osiągnęliśmy takiej przejrzystości serca, która pozwala przyjąć plan Boży w Jezusie Chrystusie, czyli przyjąć wybór zgodny z wyborem Chrystusa, podejmować decyzje ze względu na życie Kościoła, poszczególnych osób. Ten młody człowiek myślał, że posiada gotowość przyjęcia zamysłu Bożego (co mam czynić aby osiągnąć…), że jest wolny, jednak nie był taki. Stąd trzeba nam prosić: Panie uwolnij nas od wszelkich nieczystości serca, od nieuporządkowanych uczuć, od skłonności, które posiadamy i z których nie zdajemy sobie sprawy. Wyobraźmy sobie ile decyzji podejmujemy bez serca wolnego.

Jaki jest znak, który wskazuje na brak wolności serca? Odpowiada Ewangelia: lecz on spochmurniał i odszedł zasmucony. Smutek, zgorzknienie, ociężałość życiowa – życie staje się ciężarem i nie wiadomo dlaczego; wszystko wokół nas widzimy w przyciemnionych kolorach, wszystko w negatywnym świetle, też nie wiadomo dlaczego.

1P 1,3-9 wyjaśnia nam, co rozumie przez czystość serca. Mieć czyste serce to rodzić się na nowo do żywej nadziei (3), cieszyć się radością niewymowną i pełną chwały (8), doświadczać tajemniczej radości Boga, żyć w pogodzie ducha i w pokoju.

——————————-

ks. Zbigniew Pałys MS – przełożony wspólnoty zakonnej i proboszcz parafii p.w. MB Saletyńskiej w Krakowie

——————————-