Czyny miłości Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Czyny miłości
29 marca 2021

Czyny miłości

Poniedziałek, Wielki Tydzień, Rok B, I

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku.
Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, który Go miał wydać: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?» Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano.
Na to rzekł Jezus: «Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, Mnie zaś nie zawsze macie».
Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

(J 12, 1-11)


Na początku Wielkiego Tygodnia słyszymy Ewangelię o Marii, która namaszcza stopy Jezusa drogim olejkiem i wyciera je swoimi włosami.

Gest ten jest niezwykłym wydarzeniem. Faktem jest, że olejek ten był wiele wart. Trzysta denarów, bo za tyle można go było sprzedać, to rok pracy przeciętnego robotnika. Było to naprawdę niezwykłe wydarzenie. Co może usprawiedliwić takie szaleństwo? Tylko miłość. Maria kochała Jezusa i w ten sposób to okazała. Czyny miłości bardzo często nie są rozumiane. Najczęściej nie są rozumiane przez tych, którzy nie potrafią kochać. Człowiek, który kocha często nie jest rozumiany przez świat.

Dziś jest to dla nas zadanie. W pierwszej kolejności zobaczyć w drugim człowieku Jezusa. A kiedy już zobaczymy, to trzeba nam uczyć się kochać. Uczyć się co jest miłością, a ci nią nie jest.

Judasz pozornie też chciał pomóc. Mówił o sprzedaniu olejku i oddaniu go biednym, a jakie były Jego prawdziwe intencje.

Dostrzeganie w drugim człowieku Jezusa, nauka miłości oraz czystość intencji, to dla nas wszystkich zadanie, na ten czas szczególne.

——————————-

ks. Tomasz Pękała MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-