Czyny i słowa Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Czyny i słowa
10 marca 2020

Czyny i słowa

Wtorek, II Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.
A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

(Mt 23, 1-12)


Bóg posługuje się dobrymi ludźmi, a źli ludzie posługują się Bogiem, powiedział w jednym ze swoich filmów James Stewart. Do jakiej miary chcemy wypełniać wolę Pana w naszym życiu? To jest miara naszego prawdziwego dobra. Ale zapewne warto się też przyjrzeć, czy nie wykorzystujemy wiary a może samego Boga do własnych celów…

Lecz jak zbadać swoje serce, czy jest gotowe służyć naprawdę Bogu? Odpowiedź jest zapewne prosta: jeśli umiemy być posłuszni Słowu Boga bezinteresownie, nie mając z tego żadnej korzyści oprócz tej jednej – że wypełniamy wolę Boga. Taki właśnie był Jezus Chrystus. Niczego nie czynił dla próżnej chwały, lecz wszystko z miłości do Ojca w Niebie i do człowieka na ziemi. Jezus nie znajdował też żadnej radości w samych tytułach i ludzkich pochwałach. Nawet, gdy postanowili Go obwołać królem po rozmnożeniu chleba.

Gdy Franciszek komentował tę Ewangelię powiedział, że „chrześcijaństwo jest religią czynów, a nie słów”. Ale jeśli te słowa Papieża mogą brzmieć jak przeciwstawienie uczynków i słów, posłuchajmy św. Jakuba, który ganił wiarę bez uczynków: „Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków” (2,18).

Czy cenisz sobie dobroć i służbę innym bardziej niż pochwały, nagrody i tytuły? A może twoje dobre czyny i słowa nie są właściwie zrozumiane i przyjęte? Jeśli tak, to zapewne Bóg zaprasza cię do większej sprawiedliwości dla Królestwa. I prowadzi drogą, którą szedł Jego Jedyny Syn. Nie jestem Panie godny, abyś mnie prowadził drogą takiej doskonałości, cokolwiek jednak będzie Twoją wolą, daj mi pokój serca i radość do jej wypełnienia.

——————————-

ks. Andrzej Zagórski MS – przełożony wspólnoty zakonnej i kustosz sanktuarium w Twin Lakes (USA)

——————————-