CZY ZNAJDZIE WIARĘ? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   CZY ZNAJDZIE WIARĘ?
16 października 2022

CZY ZNAJDZIE WIARĘ?

Niedziela, XXIX Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

(Łk 18, 1-8)


Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii daje nam bardzo konkretną odpowiedź na nasze szybkie zniechęcanie się na modlitwie. Często nie widzimy owoców. I co wtedy ? Zamykamy się na Boga, denerwujemy, obrażamy. Przecież tak mocno proszę o takie dobre rzeczy i nic….. o zdrowie, nawrócenie, Jego błogosławieństwo. Stwierdzamy, że albo Bóg jest obojętny na nasze potrzeby ale źle Go prosimy. Jezus kontrastując sędziego z Ojcem pokazuje, że w Bogu jest stała gotowość dawania. Nie trzeba na Nim niczego wymuszać. Problem nie leży po stronie Boga, lecz tkwi w naszej niezdolności, niegotowości do przyjęcia Jego daru.

Katechizm Kościoła Katolickiego uznaje problem „niewysłuchanych” modlitw za jedną z największych prób wiary i równocześnie niebłahą przyczynę zaniechania życia modlitwy. Zauważa jednak bardzo ciekawą rzecz. Przytoczmy tę myśl w całości: „Gdy chwalimy Boga lub składamy Mu dziękczynienie za wszelkie dobrodziejstwa, nie troszczymy się o to, by wiedzieć, czy nasza modlitwa jest Mu miła. Chcemy natomiast zobaczyć wynik naszej prośby. Jaki więc obraz Boga motywuje naszą modlitwę: czy jest On środkiem do wykorzystania, czy też Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa? (KKK, 2735).

Ten tekst pokazuje, że często to my tworzymy sobie Boga, który powinien odpowiadać na nasze potrzeby. A może właśnie warto zauważyć, jak to pisał ks. Jan Twardowski, że wiara jest tam gdzie cudów nie ma!

Czy Syn człowieczy znajdzie wiarę gdy przyjdzie? Czy znajdzie ją w moim życiu?

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – katecheta w parafii Kobylanka

——————————-