Czy Jezus się ukrył? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Czy Jezus się ukrył?
2 kwietnia 2020

Czy Jezus się ukrył?

Czwartek, V Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki».
Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże Ty siebie czynisz?»
Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”. Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się».
Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem».
Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

(J 8, 51-59)


Arianizm jest herezją głoszącą, że Jezus Chrystus został stworzony przez Boga i dlatego nie jest mu równy. Sobór Nicejski w 325 roku sformułował wyznanie wiary, w którym Jezus jest współistotny Bogu Ojcu. W dziejach Kościoła było wiele konfliktów z różnymi heretyckimi poglądami.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy ciąg dalszy sporu, który prowadzi Chrystus ze swoimi krajanami. Oni zarzucają mu wprost, że jest opętany, bo uważa się za większego od praojca naszej wiary Abrahama. Jezus mówi jasno: jest kłamstwem, jeśli ktoś twierdzi, że zna Boga a nie zna Jezusa – Mnie, który istniałem jeszcze przed Abrahamem. Za takie świadectwo Żydzi usiłują ukamienować Jezusa, lecz On ukrył się przed nimi.

I dziś nie brakuje współczesnych Ariuszów i wrogów Jezusa, chcących usunąć Go ze świadomości ludzi. Jest wielu duchownych i teologów (szczególnie w krajach, w których mocne są Kościoły protestanckie), którzy głoszą poglądy podobne do Marcina Lutra – akcentując głównie człowieczeństwo Jezusa i Jego zależność od Boga Ojca. Głoszenie takich poglądów – w świetle słów naszego Mistrza z dzisiejszej Ewangelii – jest rzucaniem kamieni w Niego. Problemem przeciwników Jezusa jest brak wiary w argumenty przemawiające za Jego Boskością.

Co robi Jezus w konfrontacji z wrogami wiary i ich agresja? – ukrywa się.

Kontrolujmy często stan naszej wiary w Bóstwo Chrystusa – w Bóstwo Współistotne Ojcu. Obyśmy nigdy nie doświadczyli czasu, w którym okaże się, że Jezus się przed nami schował. Uwierzmy w słowa naszego Zbawiciela, że ten, „kto zachowa Jego naukę, nie zazna śmierci na wieki”.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "