CZUWAJCIE Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   CZUWAJCIE
1 grudnia 2019

CZUWAJCIE

Pierwsza Niedziela Adwentu, I Tydzień Adwentu, Rok A, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. a to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

(Mt 24, 37-44)


To zaproszenie, które Jezus kieruje do słuchających Go jest aktualne dla nas. Jest to zaproszenie do Tego, by być gotowy na spotkanie z Bogiem.

Rozpoczynamy Adwent. Jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Boga. Za 24 dni w Liturgii Kościoła będziemy obchodzić uroczystość Narodzenia Pana Jezusa. Ten czas ma być dla nas pomocą w przygotowaniu się na przeżywanie Jego przyjścia.

Kiedy jednak spojrzymy z szerszej perspektywy, to widzimy, że my powinniśmy nieustannie czuwać i być gotowi na spotkanie Pana. Nie wiemy czy wcześniej my zakończymy kres ziemskiej wędrówki czy wcześniej Bóg powtórnie przyjdzie. Ważne jest to, że mamy być na to przygotowani.

To co świat dziś proponuję to skupienie się na sobie, swoich sukcesach, wyróżnianiu się, byciu zauważonym, przyjemnościach, zaspokajaniu własnych pragnień. To wszystko może nam przysłonić wartości duchowe. Możemy się tak skupić na tym co przyziemne, że zapominamy o świecie Ducha.

Obyśmy nigdy nie tracili Ducha, zawsze czuwali i byli gotowi na spotkanie naszego Zbawiciela.

——————————-

ks. Tomasz Pękała MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-