Czuwajcie! Kochajcie! Pełnijcie wolę Pana! Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Czuwajcie! Kochajcie! Pełnijcie wolę Pana!
29 listopada 2020

Czuwajcie! Kochajcie! Pełnijcie wolę Pana!

Pierwsza Niedziela Adwentu, Rok B, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»

(Mk 13, 33-37)


Dzisiejsza Ewangelia kieruje naszą uwagę na motyw czuwania. Jest to motyw przewodni czasu adwentu – oczekiwania na przyjście Pana. Człowiekiem, który udał się w podróż i powierzył swym sługom staranie o wszystko jest Jezus. Jego domem i zarazem oblubienicą jest Kościół, jego sługami natomiast wszyscy, którzy troszczą się o dom Pana.

Dobry sługa to taki, który czuwa, wyczekuje, by cieszyć się powrotem swojego Pana. Oczywiste jest, że z Jego powrotu cieszy się ten sługa, który ma czyste sumienie, który należycie wywiązał się z powierzonych mu obowiązków. Gdyby sługa wiedział, że postępuje niezgodnie z wolą swojego Pana to może i byłby czujny, ale raczej obawiając się Jego powrotu i kary za niedopełnienie obowiązków. Sługa, który czuwa, aby się cieszyć z powrotu swego Pana to taki, który wypełnił wolę Pana i kocha Go. Nie musi się obawiać jego powrotu, bo w miłości nie ma lęku.

Zachęta do czuwania, która płynie z dzisiejszej Ewangelii jest zatem niczym innym jak zachętą do pełnienia woli Pana i miłości do Niego.

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-