Człowiek z marginesu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Człowiek z marginesu
25 czerwca 2021

Człowiek z marginesu

Piątek, XII Tydzień zwykły, Rok B, I

Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony! » I natychmiast został oczyszczony z trądu.
Jezus powiedział do niego: «Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

(Mk 10, 28-31)


Fragment o oczyszczeniu trędowatego otwiera część Ewangelii wg św. Mateusza, która nosi tytuł: „Cuda Jezusa objawiające nadejście Królestwa Bożego”. Jakie jest owo Królestwo Boże, które pragnie objawić nam Jezus?

To bardzo znamienne, że pierwszego cudu doświadcza ten, który przez społeczeństwo był traktowany jako ostatni. Trędowaty to człowiek z marginesu. Musiał się trzymać daleko od miast, od zgromadzeń ludzi, a nawet od własnej rodziny, dla której także stanowił zagrożenie. Za chwilę usłyszymy o wspaniałych łaskach, które wyprosili dla swoich bliskich głęboko wierzący setnik i prawa ręka Jezusa, święty Piotr. Zanim jednak to się stanie, uzdrowienia doznaje człowiek nic nieznaczący, biedny trędowaty, który przed Jezusem nie może pochwalić się niczym.

Takie są właśnie standardy Królestwa Bożego. W nim ludzka logika odwrócona jest do góry nogami. Pierwsze miejsce przyznaje się ostatnim, a najwięcej otrzymują ci, którzy są najbardziej ubodzy. Nic tak nie zbliża do Jezusa jak niemoc i pokora.

——————————-

ks. Marek Koziełło MS – duszpasterz w parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku – Sobieszewie

——————————-